Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Biotechnologické centrum 

Aktuality

 • Nové projekty na Katedře genetiky a speciální produkce rostlinné

  30.1.2019

  V současné době řešímě na Katedře genetiky a speciální produkce rostlinné 5 projektů NAZV. Čtyři nové a jeden již běžící

  QK1910070 - Využití biotechnologických metod a netradičních genetických zdrojů k charakterizaci a tvorbě uniformních linií brukvovité zeleniny se specifickými parametry kvality, výnosu a rezistence k významným chorobám

  QK1910225 - Zavedení a využití komplexních biotechnologických postupů k charakterizaci a tvorbě genových zdrojů a dalších výchozích materiálů hořčic pro potravinářské a pícní účely

  QK1910356 - Zlepšení zdravotního stavu včelstev pomocí indukce přirozených obranných mechanismů

  QK1920412 - Mykoviry jako součást potenciálních biopreparátů v ochraně smrkových porostů proti václavkám

   

  QK1810391 - Využití technik genomiky a transkriptomiky k tvorbě genových zdrojů a výchozích materiálů máku se specifickými vlastnostmi

   

  více podrobností naleznete v záložce výzkum a projekty

 • Nová témata bakalářských adiplomových prací

  23.1.2019

   

  KATEDRA genetiky a speciální produkce rostlinné

   

  Téma

  BP/DP

  Vedoucí

  Vliv nízkoteplotní plazmy na klíčivost a zdravotní stav osiva kukuřice

  BP

  Experimentální forma

  Ing. Eva Jozová, Ph.D.

  Hodnocení pekařské kvality pšenice v závislosti na způsobu ošetření osiva

   

  DP

  Experimentální forma

  Ing. Eva Jozová, Ph.D.

  Detekce patogenů zemědělských plodin pomocí metagenomické analýzy

   

  DP

  Experimentální forma

  Ing. Eva Jozová, Ph.D.

  Hodnocení kvalitativních vlastností sladu ošetřeného nízkoteplotní plazmou

   

  DP

  Experimentální forma

  Ing. Eva Jozová, Ph.D.

  Přenos virů brambor mšicemi

  BP, DP

  Mgr. Tomáš Tonka, Ph.D.

  Molekulární identifikace patogenů způsobujících verticiliové vadnutí u máku

  BP, DP

  Mgr. Tomáš Tonka, Ph.D.

  Analýza endosymbiontů u vybraných sajících škůdců rostlin

  BP, DP

  Mgr. Tomáš Tonka, Ph.D.

  Molekulární identifikace virů malých přežvýkavců (SRLV)

  BP

  Mgr. Tomáš Tonka, Ph.D.

  Charakterizace rezistentních populací škůdců řepky na molekulární úrovni

  DP

  Mgr. Tomáš Tonka, Ph.D.

  Studium parazitů v populacích lýkožrouta smrkového

  BP, DP

  Mgr. Tomáš Tonka, Ph.D.

  Vliv extenzivního zemědělství na kvalitu a aktivitu půdních organizmů

  DP

  Mgr. Tomáš Tonka, Ph.D.

  Molekulární identifikace patogenů způsobujících verticiliové vadnutí u máku

  BP, DP

  Mgr. Tomáš Tonka, Ph.D.

   

   

  Genetická diverzita skotu (prasat, koní, kura, psů atd.) - literární rešerše.

  BP

  prof. Jindřich Čítek, CSc.

  AGRO, BOZO, ZOO, AEK, TUSHK, ZBT

  Dědičné poruchy zdraví skotu (prasat, koní, kura, psů atd.) - literární rešerše. Dle zájmu posluchače je možné zaměřit na choroby monogenní, polygenní, chromozomální aberace.

  BP

  prof. Jindřich Čítek, CSc.

  AGRO, BOZO, ZOO, AEK, TUSHK, ZBT

   

  Genetická diverzita hospodářských zvířat - metodické aspekty; literární rešerše.

  BP

  prof. Jindřich Čítek, CSc.

  AGRO, BOZO, ZOO, AEK, TUSHK, ZBT

  Genetická diverzita hosp. zvířat, ekonomické zajištění ochrany genových zdrojů - literární rešerše.

  BP

  prof. Jindřich Čítek, CSc.

  AGRO, BOZO, ZOO, AEK, TUSHK, ZBT

  Užitkové vlastnosti skotu (dojený skot, masný skot) - podle zájmu a možností posluchače literární rešerše nebo zpracování vlastních dat.

  BP

  prof. Jindřich Čítek, CSc.

  AGRO, BOZO, ZOO, AEK, TUSHK, ZBT

  Vliv polymorfismu vybraných kódujících lokusů na mléčnou a/nebo masnou užitkovost skotu.

  DP

  prof. Jindřich Čítek, CSc.

  AGRO, BOZO, ZOO, AEK, TUSHK, ZBT

   

  Genetická diverzita vybraných plemen skotu nebo prasat.

  DP

  prof. Jindřich Čítek, CSc.

  AGRO, BOZO, ZOO, AEK, TUSHK, ZBT

  Genetická analýza vybraných dědičných poruch zdraví skotu.

  DP

  prof. Jindřich Čítek, CSc.

  AGRO, BOZO, ZOO, AEK, TUSHK, ZBT

  Analýza užitkových vlastností skotu (dojený skot, masný skot) ve vybraném zemědělském podniku.

  DP

  prof. Jindřich Čítek, CSc.

  AGRO, BOZO, ZOO, AEK, TUSHK, ZBT

  Chovatelská a ekonomická analýza úrovně chovu dojeného/masného skotu ve vybraném zemědělském podniku.

  DP

  prof. Jindřich Čítek, CSc.

  AGRO, BOZO, ZOO, AEK, TUSHK, ZBT

  Stanovení genetických parametrů pro výskyt mastitid u dojeného skotu a návrh hodnocení zvířat (předpověď plemenné hodnoty) pro odolnost proti mastitidám.

  DP

  prof. Jindřich Čítek, CSc.

   

  školitel specialista Ing. Ludmila Zavadilová, Ph.D., VÚŽV Praha Uhříněves

  AGRO, BOZO, ZOO, AEK, TUSHK, ZBT

   

   

  Genetické vztahy mezi poměrem obsahu tuku a bílkovin v mléce a mléčnou užitkovostí, plodností a dalšími funkčními znaky u dojeného skotu

  DP

  prof. Jindřich Čítek, CSc.

   

  školitel specialista Ing. Ludmila Zavadilová, Ph.D., VÚŽV Praha Uhříněves

  AGRO, BOZO, ZOO, AEK, TUSHK, ZBT

  Dlouhověkost u skotu a efekty na ni působící, analýza přežitelnosti.

  DP

  prof. Jindřich Čítek, CSc.

   

  školitel specialista Ing. Ludmila Zavadilová, Ph.D., VÚŽV Praha Uhříněves

  AGRO, BOZO, ZOO, AEK, TUSHK, ZBT

  Vztahy mezi počtem somatických buněk v průběhu laktace, mléčnou užitkovostí, plodností a dalšími funkčními znaky u dojeného skotu

  DP

  prof. Jindřich Čítek, CSc.

   

  školitel specialista Ing. Ludmila Zavadilová, Ph.D., VÚŽV Praha Uhříněves

  AGRO, BOZO, ZOO, AEK, TUSHK, ZBT

  Genetické vztahy mezi kondunktivitou mléka a počtem somatických buněk v průběhu laktace a dalšími funkčními znaky u dojeného skotu.

  DP

  prof. Jindřich Čítek, CSc.

   

  školitel specialista Ing. Ludmila Zavadilová, Ph.D., VÚŽV Praha Uhříněves

  AGRO, BOZO, ZOO, AEK, TUSHK, ZBT

  Stanovení aditivních a neaditivních efektů u znaků růstu a snášky při křížení speciálních linií japonské křepelky (modelový objekt).

  DP

  prof. Jindřich Čítek, CSc.

   

  školitel specialista Ing. Ludmila Zavadilová, Ph.D., VÚŽV Praha Uhříněves

  AGRO, BOZO, ZOO, AEK, TUSHK, ZBT

  Genetické hodnocení plodnosti u skotu

  DP

  prof. Jindřich Čítek, CSc.

   

  Školitel specialista Ing. Zdeňka Veselá, Ph.D.,VÚŽV Praha Uhříněves

  AGRO, BOZO, ZOO, AEK, TUSHK, ZBT

  Optimalizace genetického hodnocení pro výsledky hodnocení JUT metodou SEUROP u masného skotu

  DP

  prof. Jindřich Čítek, CSc.

   

  Školitel specialista Ing. Zdeňka Veselá, Ph.D.,VÚŽV Praha Uhříněves

  AGRO, BOZO, ZOO, AEK, TUSHK, ZBT

  Genetické hodnocení přežitelnosti telat

  DP

  prof. Jindřich Čítek, CSc.

   

  Školitel specialista Ing. Zdeňka Veselá, Ph.D.,VÚŽV Praha Uhříněves

  AGRO, BOZO, ZOO, AEK, TUSHK, ZBT

  Genetické hodnocení dlouhověkosti u masného skotu

  DP

  prof. Jindřich Čítek, CSc.

   

  Školitel specialista Ing. Michaela Brzáková, VÚŽV Praha Uhříněves

  AGRO, BOZO, ZOO, AEK, TUSHK, ZBT

   

  Nosema sp. a její vliv na přezimování včelstev (zamluveno)

  BP

  Ing. Irena Hoštičková

  CRISPR/Cas9 - možnosti využití  - rešerše

  BP

  Ing. Irena Hoštičková

  PCR detekce GMO v potravinách a krmivech

  BP

  Ing. Irena Hoštičková

  Možnosti zvýšení odolnosti máku ke stresu suchem - rešerše

  BP

  Ing. Irena Hoštičková

  Optimalizace izolace DNA z máku a makových výrobků (zamluveno)

  BP

  Ing. Irena Hoštičková

  Vliv ročníku na klíčivost a vzcházivost semen máku

  BP

  Ing. Irena Hoštičková

  Molekulární detekce genů potenciálně zapojených do reakce na stres suchem u máku - experimentální práce (zamluveno)

  DP

  BP

  Ing. Irena Hoštičková

  Využití IR-termografie při studiu fyziologické reakce rostliny na stres suchem (zamluveno)

  DP

  BP

  Ing. Irena Hoštičková

  Využití metody RT-PCR při studiu reakce rostlin máku na stres suchem

  DP

  Ing. Irena Hoštičková

  Využití metody CRISPR/Cas9 při šlechtění řepky (zamluveno)

  DP

  Ing. Irena Hoštičková

  Genetická diverzita xanthomonád spojených s bakteriální skvrnitostí rajčete na základě metaanalýzy genomických dat

  DP

  BP

  Ing. Pavel Beran, Ph.D.

  Metaanalýza genomu Ralstonia Solanacearum

  DP

  BP

  Ing. Pavel Beran, Ph.D.

  Metaanalýza genomu Erwinia amylovora

  DP

  BP

  Ing. Pavel Beran, Ph.D.

  Metodika pro návrh oligonukleotidů na základě nekompletních genomických sekvencí

  DP

  BP

   

  Ing. Pavel Beran, Ph.D.

  Návrh metodiky pro porovnávání nekompletních genomických sekvencí baterií

  DP

  BP

  Ing. Pavel Beran, Ph.D.

  Detekce mutace genu MDR1 u ovčáckých psů metodou loop-mediated isothermal amplification

  DP

  Ing. Dagmar Stehlíková

  Screeaning genu SOD1, který způsobuje degenerativní myelopatii (DM) u ovčáckých plemen

  BP

  DP

  Ing. Dagmar Stehlíková

  Optimalizace izolace DNA fytopatogenních bakterií pro metodu loop mediated isothermal amplification

  BP

  Ing. Dagmar Stehlíková

  Vliv hustoty výsevu a hybridu silážní kukuřice na výnos biomasy.

  BP

  Ing. Milan Kobes, Ph.D.

  Sledování založení a hustoty porostů víceletých pícnin a návrhy na zlepšení parametrů porostů.

  BP

  DP

  Ing. Milan Kobes, Ph.D.

  Vliv vybraných druhů jetelovin a bylin na příjem píce.

  BP

  DP

  Ing. Milan Kobes, Ph.D.

  Vliv různých způsobů obhospodařování na pokryvnost agrobotanických skupin v TTP - dlouhodobý maloparcelkový pokus.

  DP

  BP

  Ing. Milan Kobes, Ph.D.

  Návrh intenzity pastvy s ohledem na botanickou skladbu a produktivitu pastevních porostů.

  BP

  DP

  Ing. Milan Kobes, Ph.D.

  Metodologické otázky stanovení zatížení pastvin a etologická sledování skotu při pastvě.

  DP

  BP

  Ing. Milan Kobes, Ph.D.

  Vliv zatížení pastvin na porostovou skladbu a půdní prostředí.

  DP

  Ing. Milan Kobes, Ph.D.

  Vliv vybrané cizorodé látky na růst pohanky seté - experimentální forma

  DP

  doc. Ing. Jana Pexová Kalinová, Ph.D.

  Studium alelopatických účinků saturejky  - experimentální forma

  DP

  doc. Ing. Jana Pexová Kalinová, Ph.D.

  Vliv kuchyňské úpravy na obsah fenolických látek v laskavci- experimentální forma

  DP

  doc. Ing. Jana Pexová Kalinová, Ph.D.

  Studium alelopatických účinků  konopí setého

  DP

  doc. Ing. Jana Pexová Kalinová, Ph.D.

  Možnosti uplatnění vybraných barvířských rostlin v potravinářství

  DP

  doc. Ing. Jana Pexová Kalinová, Ph.D.

  Vliv zpracování na obsah fenolických látek ve vybraných produktech z pohanky

  BP

  doc. Ing. Jana Pexová Kalinová, Ph.D.

  Možnosti využití prosa setého při výrobě sušenek - experimentální forma

  BP

  doc. Ing. Jana Pexová Kalinová, Ph.D.

  Možnosti produkce a využití prosných klíčků

  BP

  doc. Ing. Jana Pexová Kalinová, Ph.D.

  Studium vzcházivosti merlíku čilského

  BP

  doc. Ing. Jana Pexová Kalinová, Ph.D.

  Vliv struktury půdy na výnos pohanky tatarské

  BP

  doc. Ing. Jana Pexová Kalinová, Ph.D.

  Význam nové molekulárně genetické technologie CRISPR-Cas9 pro biologii hospodářských zvířat (užitkovost, zdraví), případně využívání zvířat, jako biomodelů.

  BP

  Ing. Libor Večerek, Ph.D.

  Genetické příčiny kongenitálních defektů u prasat - literární rešerše

  BP

  Ing. Libor Večerek, Ph.D.

  Porovnání PH vybraných holštýnských býků v daném chovu s reálnou užitkovostí jejich dcer.

  DP

  Ing. Libor Večerek, Ph.D.

  Postupy produkce bioaktivních peptidů odvozených z rostlinných proteinů a potenciál jejich využití (literární přehled + laboratorní experiment menšího rozsahu)

  BP

  Ing. Veronika Bártová, Ph.D.

  Hodnocení metod a postupů stanovení antioxidační kapacity variabilního rostlinného materiálu (literární rešerše + laboratorní experiment menšího rozsahu)

  BP

  Ing. Veronika Bártová, Ph.D.

  Význam a vlastnosti bioaktivních peptidů rostlinného původu a potenciál jejich využití v potravinářských aplikacích (komplexní literární přehled)

  BP

  Ing. Veronika Bártová, Ph.D.

  Význam a produkce tykve olejné (Cucurbita pepo var. oleifera) (literární rešerše + laboratorní experiment menšího rozsahu)

  BP

  Ing. Veronika Bártová, Ph.D.

  Hodnocení kvalitativních parametrů výlisků ostropestře mariánského (Silybum marianum) (literární rešerše + laboratorní experiment menšího rozsahu)

  BP

  Ing. Veronika Bártová, Ph.D.

  Zpracování výlisků ostropestře mariánského (Silybum marianum) na bílkovinný koncentrát (literární rešerše + laboratorní experiment menšího rozsahu)

  BP

  Ing. Veronika Bártová, Ph.D.

  Hodnocení kvalitativních parametrů výlisků ostropestře mariánského (Silybum marianum) (experimentální forma práce)

  DP

  Ing. Veronika Bártová, Ph.D.

  Zpracování výlisků ostropestře mariánského (Silybum marianum) na bílkovinný koncentrát (experimentální forma práce)

  DP

  Ing. Veronika Bártová, Ph.D.

  Možnosti zpracování hlíz topinamburu (Helianthus tuberosus L.) na bezlepkové potraviny - experiment

  BP

  doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.

  Hodnocení výnosu a výnosových prvků odrůd sóji luštinaté - experiment

  BP

  doc. Ing.  Jan Bárta, Ph.D.

  Sledování vybraných enzymových aktivit semen olejnin během jejich zpracování

  BP/DP

  doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.

  Zpracování výlisků semen (plodů) ostropestřce mariánského na bílkovinný koncentrát - experiment

  BP

  doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.

  Hodnocení výnosových a kvalitativních ukazatelů konzumních brambor v závislosti na aplikaci růstově stimulačních látek

  BP

  doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.

  Odrůdová variabilita salátové řepy z hlediska bioaktivních látek

  BP/DP

  doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.

  Porovnání funkčních vlastností u vybraných potravinářsky významných bílkovinných koncentrátů/izolátů - experiment

  DP

  doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.

  Hodnocení kvalitativních ukazatelů nažek odrůd konopí setého - experiment

  DP

  doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.

  Hodnocení výnosových prvků a výnosu semen u olejného lnu (Linum usitatissimum L.) - experiment

  DP

  doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.

  Hodnocení produkčních ukazatelů odrůd sóji luštinaté - experiment

  BP/DP

  doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.

  Výnos a kvalitativní parametry semen (plodů) ostropestřce mariánského - experiment

  DP

  doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.

  Změny v technologii pěstování brambor  - literární zpracování

  BP

  doc. Ing. Jiří Diviš, CSc.

  Reakce vybraných odrůd brambor na aplikaci přírodního minerálního hnojiva EcoStone

  BP

  doc. Ing. Jiří Diviš, CSc.

  Projev předpěstování a přímé výsadby sadby Jakonu

  BP

  doc. Ing. Jiří Diviš, CSc.

  Význam ukončení vegetace při pěstování brambor-literární zpracování

  BP

  doc. Ing. Jiří Diviš, CSc.

  Moření sadby brambor přípravkem ALBIT

  DP

  doc. Ing. Jiří Diviš, CSc.

  Projev uznané a farmářské sadby brambor

  DP

  doc. Ing. Jiří Diviš, CSc.

  Reakce brambor na listovou aplikaci pomocného rostlinného přípravku FULHUM a 3D SMÁČEDLO

  DP

  doc. Ing. Jiří Diviš, CSc.

  Reakce brambor na listovou aplikaci pomocného rostlinného přípravku ALBIT

  DP

  doc. Ing. Jiří Diviš, CSc.

  Biologické přípravky na bázi predátorů určené proti sviluškám.

  BP

  Ing. Andrea Bohatá, Ph.D.

  Entomopatogenní houby rodu Lecanicillium - biologická charakterizace a využití v biologické ochraně rostlin.

  BP

  Ing. Andrea Bohatá, Ph.D.

  Mykoparazitické houby rodu Clonostachys - biologická charakterizace a využití v biologické ochraně rostlin.

  BP

  Ing. Andrea Bohatá, Ph.D.

  Povrchové a submerzní kultivace entomopatogenní houby Beauveria bassiana.

  DP

  Ing. Andrea Bohatá, Ph.D.

  Vliv teploty na vývoj a virulenci  entomopatogenní houby Isaria fumosorosea.

  DP

  Ing. Andrea Bohatá, Ph.D.

  Využití nematofágní houby Arthrobotrys oligospora v biologické ochraně rostlin proti háďátkům.

  DP

  Ing. Andrea Bohatá, Ph.D.

  Tvorba výnosu klasických a hybridních odrůd ozimé pšenice - maloparcelkový pokus

  BP/DP

  Ing. Zdeněk Štěrba, Ph.D.

  Kvalitativní parametry potravinářských odrůd ozimé

  pšenice v závislosti na hnojení - maloparcelkový pokus

  BP/DP

  Ing. Zdeněk Štěrba, Ph.D.

  Tvorba biomasy ozimé pšenice (měření LAI a Nmin. během vegetace)

  BP/DP

  Ing. Zdeněk Štěrba, Ph.D.

  Kvalitativní parametry nahých a pluchatých odrůd ovsa (obsah bílkovin, obsah  tuku,....)

  BP/DP

  Ing. Zdeněk Štěrba, Ph.D.

  Pěstování minoritních a speciálních obilnin v ČR (literární rešerše)

  BP

  Ing. Zdeněk Štěrba, Ph.D.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

© ZF JU, České Budějovice