Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Biotechnologické centrum 

Aktuality

 • AKREDITOVANÉ OBORY

  18.9.2020

  Máme nově akretidované obory pro bakalářské i magisterské BIOTECHNOLOGIE. Zájemci o informace ke studiu se mohou dotazovat u prof.Čurna - curn@zf.jcu.cz, kde se můžou domluvit na dalším postupu a podmínkách pro přijetí na tyto obory.

 • Nová témata prací na rok 2020

  5.2.2020

   

  KATEDRA genetiky a speciální produkce rostlinné

   

  Téma

  BP/DP

  Vedoucí

  Vliv nízkoteplotní plazmy na klíčivost a zdravotní stav osiva kukuřice

  BP

  Experimentální forma

  Ing. Eva Jozová, Ph.D.

  Hodnocení genetické variability pomocí molekulárních markerů u brukvovitých zelenin

  DP

  Experimentální forma

  Ing. Eva Jozová, Ph.D.

  Hodnocení genetické variability pomocí molekulárních markerů u hořčice

  DP

  Experimentální forma

  Ing. Eva Jozová, Ph.D.

  Hodnocení pekařské kvality pšenice v závislosti na způsobu ošetření osiva

  DP

  Experimentální forma

  Ing. Eva Jozová, Ph.D.

  Hodnocení kvalitativních vlastností sladu ošetřeného nízkoteplotní plazmou

  DP

  Experimentální forma

  Ing. Eva Jozová, Ph.D

  Přenos virů brambor mšicemi

  BP, DP

  Mgr. Tomáš Tonka, Ph.D.

  Molekulární identifikace patogenů způsobujících

  BP, DP

  Mgr. Tomáš Tonka, Ph.D.

  Analýza endosymbiontů u vybraných sajících

  BP, DP

  Mgr. Tomáš Tonka, Ph.D.

  Studium parazitů v populacích lýkožrouta smrkového

  BP, DP

  Mgr. Tomáš Tonka, Ph.D.

  Charakterizace rezistentních populací škůdců řepky na molekulární úrovni

  DP

  Mgr. Tomáš Tonka, Ph.D.

   

   

  Genetická diverzita skotu (prasat, koní, kura, psů, koček atd.) - literární rešerše.

  BP

  prof. Jindřich Čítek, CSc.

  AGRO, BOZO, ZOO, AEK, TUSHK, ZBT

  Dědičné poruchy zdraví skotu (prasat, koní, kura, psů atd.) - literární rešerše. Dle zájmu posluchače je možné zaměřit na choroby monogenní, polygenní, chromozomální aberace.

  BP

  prof. Jindřich Čítek, CSc.

  AGRO, BOZO, ZOO, AEK, TUSHK, ZBT

   

  Metodické problémy genetické diverzity hospodářských zvířat - literární rešerše.

  BP

  prof. Jindřich Čítek, CSc.

  AGRO, BOZO, ZOO, AEK, TUSHK, ZBT

  Užitkové vlastnosti prasat - podle zájmu a možností posluchače literární rešerše nebo zpracování vlastních dat.

  BP

  prof. Jindřich Čítek, CSc.

  AGRO, BOZO, ZOO, AEK, TUSHK, ZBT

  Vliv polymorfismu vybraných kódujících lokusů na mléčnou a/nebo masnou užitkovost skotu.

  DP

  prof. Jindřich Čítek, CSc.

  AGRO, BOZO, ZOO, AEK, TUSHK, ZBT

  Genetická analýza vybraných dědičných poruch zdraví skotu.

  DP

  prof. Jindřich Čítek, CSc.

  AGRO, BOZO, ZOO, AEK, TUSHK, ZBT

   

  Analýza užitkových vlastností skotu (dojený skot, masný skot) ve vybraném zemědělském podniku.

  DP

  prof. Jindřich Čítek, CSc.

  AGRO, BOZO, ZOO, AEK, TUSHK, ZBT

  Chovatelská a ekonomická analýza úrovně chovu dojeného/masného skotu ve vybraném zemědělském podniku.

  DP

  prof. Jindřich Čítek, CSc.

  AGRO, BOZO, ZOO, AEK, TUSHK, ZBT

   

   

   

  Vliv pícních porostů na druhové spektrum a abundanci plevelných druhů.

  BP

  Ing. Milan Kobes, Ph.D.

  Vliv založení a hustoty porostů víceletých pícnin na výnos biomasy a zaplevelení porostů.

  BP

  Ing. Milan Kobes, Ph.D.

  Metodologické otázky stanovení zatížení pastvin a etologická sledování koní při pastvě.

  BP

  Ing. Milan Kobes, Ph.D.

  Návrh intenzity pastvy s ohledem na botanickou skladbu a produktivitu pastevních porostů.

  BP

  Ing. Milan Kobes, Ph.D.

  Hodnocení stavu a ošetřování trávníku na vybraných sportovních plochách.

  BP

  Ing. Milan Kobes, Ph.D.

  Metodologické otázky stanovení zatížení pastvin a etologická sledování skotu při pastvě.

  BP

  DP

  Ing. Milan Kobes, Ph.D.

  Vliv výživného režimu a hnojení na pícninářské charakteristiky travních porostů.

  BP

  DP

  Ing. Milan Kobes, Ph.D.

  Vliv systému a intenzity pastvy na pícninářskou hodnotu a biodiverzitu travního porostu.

  DP

  BP

  Ing. Milan Kobes, Ph.D.

  Vliv vybraných druhů jetelovin a bylin na příjem píce.

  BP

  DP

  Ing. Milan Kobes, Ph.D.

  Vliv dlouhodobě odlišného obhospodařování na pokryvnost agrobotanických skupin v TTP.

  BP

  DP

  Ing. Milan Kobes, Ph.D.

  Možnosti regulace bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum) pastvou skotu.

  BP

  DP

  Ing. Milan Kobes, Ph.D.

  Vliv zatížení pastviny na porostovou skladbu a půdní prostředí.

  DP

  BP

  Ing. Milan Kobes, Ph.D.

   

   

   

  Využití IR-termografie při studiu fyziologické reakce rostliny na stres suchem

  BP, DP

  Ing. Irena Hoštičková

  Monitoring výskytu tripanosom Crithidia mellificae a Lotmaria passim ve včelstvech na území ČR

  BP

  Ing. Irena Hoštičková

  Monitoring výskytu virů SBV, SBPV a ABPV ve včelstvech na území ČR

  DP

  Ing. Irena Hoštičková

  Monitoring výskytu patogenů Paenibacillus larva, Melissococcus plutonius a Ascosphaera apis ve včelstvech na území ČR

  DP

  Ing. Irena Hoštičková

  Monitoring výskytu virů DWV, BQCV a CBPV ve včelstvech na území ČR

  DP

  Ing. Irena Hoštičková

  Vliv ročníku na klíčivost a vzcházivost semen máku

  BP

  prof. Vladislav Čurn, Ph.D.

  Genetická diverzita xanthomonád spojených s bakteriální skvrnitostí rajčete na základě metaanalýzy genomických dat

  DP

  BP

  Ing. Pavel Beran, Ph.D.

  Metaanalýza genomu Ralstonia Solanacearum

  DP

  BP

  Ing. Pavel Beran, Ph.D.

  Metaanalýza genomu Erwinia amylovora

  DP

  BP

  Ing. Pavel Beran, Ph.D.

  Metodika pro návrh oligonukleotidů na základě nekompletních genomických sekvencí

  DP

  BP

   

  Ing. Pavel Beran, Ph.D.

  Návrh metodiky pro porovnávání nekompletních genomických sekvencí baterií

  DP

  BP

  Ing. Pavel Beran, Ph.D.

  Optimalizace loop mediated isothermal amplification markeru pro detekci fytopatogenních bakterií

  BP

  Ing. Dagmar Stehlíková

  Fylogenetická analýza populace ryb Chromobotia macracanthus (Sekavka nádherná) vyskytujících se v Indonésii

  BP

  DP

   

  Ing. Dagmar Stehlíková

  Detekce Armillaria gallica metodou loop mediated isothermal amplification s použitím asimilační sondy

  DP

  Ing. Dagmar Stehlíková

  Screeaning genu SOD1, který způsobuje degenerativní myelopatii (DM) u ovčáckých plemen

  DP

  Ing. Dagmar Stehlíková

  Molekulární detekce anaplazmózy (Anaplasma phagocytophilum) u ovčáckých plemen

  DP

  Ing. Dagmar Stehlíková

  Molekulární detekce Lymeské boreliózy (Anaplasma phagocytophilum) u ovčáckých plemen

  DP

  Ing. Dagmar Stehlíková

  Metoda loop mediated isothermal amplification pro detekci fytopatogenních bakterií Pseudomonas syringae pv tomato

  DP

  Ing. Dagmar Stehlíková

  Vliv agrotechnických opatření na výnos pohanky tatarské- experimentální forma

  BP

  doc. Ing. Jana Pexová Kalinová, Ph.D.

  Vliv světla na růst pohanky seté - experimentální forma

  BP

  doc. Ing. Jana Pexová Kalinová, Ph.D.

  Možnosti využití prosa setého při výrobě sušenek - experimentální forma

  DP

  doc. Ing. Jana Pexová Kalinová, Ph.D.

  Možnosti využití pohanky při výrobě sušenek  experimentální forma

  BP

  doc. Ing. Jana Pexová Kalinová, Ph.D.

  Vliv posklizňového zpracování na obsah flavonoidů v pohance - experimentální forma

  DP

  doc. Ing. Jana Pexová Kalinová, Ph.D.

  Vliv vybrané cizorodé látky na růst pohanky seté - experimentální forma

  DP

  doc. Ing. Jana Pexová Kalinová, Ph.D.

  Výnos a kvalita průmyslového konopí pří pěstování v ekologickém a konvenčním systému hospodaření - experimentální forma

  DP

  doc. Ing. Jana Pexová Kalinová, Ph.D.

  Ověření možnosti pěstování druhů rodu Digitaria v ČR - experimentální forma

  DP

  doc. Ing. Jana Pexová Kalinová, Ph.D.

  Vliv vodního stresu na produkci a fyziologické vlastnosti kerblíku - experimentální forma

  DP

  doc. Ing. Jana Pexová Kalinová, Ph.D.

  Vliv světla na obsah biologicky aktivních látek v pohance seté - experimentální forma

  DP

  doc. Ing. Jana Pexová Kalinová, Ph.D.

  Význam nové molekulárně genetické technologie CRISPR-Cas9 pro biologii hospodářských zvířat (užitkovost, zdraví), případně využívání zvířat, jako biomodelů - literární rešerše

  BP

  Ing. Libor Večerek, Ph.D.

  Genetické příčiny kongenitálních defektů u prasat - literární rešerše

  BP

  Ing. Libor Večerek, Ph.D.

  Analýza mléčné užitkovosti skotu ve vybraném zemědělském podniku

  DP

  Ing. Libor Večerek, Ph.D.

  Postupy produkce bioaktivních peptidů odvozených z rostlinných proteinů a potenciál jejich využití (literární přehled + laboratorní experiment menšího rozsahu)

  BP

  Ing. Veronika Bártová, Ph.D.

  Hodnocení metod a postupů stanovení antioxidační kapacity variabilního rostlinného materiálu (literární rešerše + laboratorní experiment menšího rozsahu)

  BP

  Ing. Veronika Bártová, Ph.D.

  Význam a vlastnosti bioaktivních peptidů rostlinného původu a potenciál jejich využití v potravinářských aplikacích (komplexní literární přehled)

  BP

  Ing. Veronika Bártová, Ph.D.

  Význam a produkce tykve olejné (Cucurbita pepo var. oleifera) (literární rešerše + laboratorní experiment menšího rozsahu)

  BP

  Ing. Veronika Bártová, Ph.D.

  Hodnocení kvalitativních parametrů výlisků ostropestře mariánského (Silybum marianum) (literární rešerše + laboratorní experiment menšího rozsahu)

  BP

  Ing. Veronika Bártová, Ph.D.

  Zpracování výlisků ostropestře mariánského (Silybum marianum) na bílkovinný koncentrát (literární rešerše + laboratorní experiment menšího rozsahu)

  BP

  Ing. Veronika Bártová, Ph.D.

  Hodnocení kvalitativních parametrů výlisků ostropestře mariánského (Silybum marianum) (experimentální forma práce)

  DP

  Ing. Veronika Bártová, Ph.D.

  Zpracování výlisků ostropestře mariánského (Silybum marianum) na bílkovinný koncentrát (experimentální forma práce)

  DP

  Ing. Veronika Bártová, Ph.D.

  Možnosti zpracování hlíz topinamburu (Helianthus tuberosus L.) na bezlepkové potraviny - experiment

  BP

  doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.

  Hodnocení výnosu a výnosových prvků odrůd sóji luštinaté - experiment

  BP

  doc. Ing.  Jan Bárta, Ph.D.

  Sledování vybraných enzymových aktivit semen olejnin během jejich zpracování

  BP/DP

  doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.

  Zpracování výlisků semen (plodů) ostropestřce mariánského na bílkovinný koncentrát - experiment

  BP

  doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.

  Hodnocení výnosových a kvalitativních ukazatelů konzumních brambor v závislosti na aplikaci růstově stimulačních látek

  BP

  doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.

  Odrůdová variabilita salátové řepy z hlediska bioaktivních látek

  BP/DP

  doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.

  Porovnání funkčních vlastností u vybraných potravinářsky významných bílkovinných koncentrátů/izolátů - experiment

  DP

  doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.

  Hodnocení kvalitativních ukazatelů nažek odrůd konopí setého - experiment

  DP

  doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.

  Hodnocení výnosových prvků a výnosu semen u olejného lnu (Linum usitatissimum L.) - experiment

  DP

  doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.

  Hodnocení produkčních ukazatelů odrůd sóji luštinaté - experiment

  BP/DP

  doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.

  Výnos a kvalitativní parametry semen (plodů) ostropestřce mariánského - experiment

  DP

  doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.

  Biologické přípravky na bázi predátorů určené proti sviluškám.

  BP

  Ing. Andrea Bohatá, Ph.D.

  Biologické přípravky na bázi přirozených nepřátel určené proti mšicím.

  BP

  Ing. Andrea Bohatá, Ph.D.

  Entomopatogenní houby rodu Lecanicillium - biologická charakterizace a využití v biologické ochraně rostlin.

  BP

  Ing. Andrea Bohatá, Ph.D.

  Mykoparazitické houby rodu Clonostachys - biologická charakterizace a využití v biologické ochraně rostlin.

  BP

  Ing. Andrea Bohatá, Ph.D.

  Povrchové a submerzní kultivace entomopatogenní houby Beauveria bassiana.

  DP

  Ing. Andrea Bohatá, Ph.D.

  Vliv teploty na vývoj a virulenci  entomopatogenní houby Isaria fumosorosea.

  DP

  Ing. Andrea Bohatá, Ph.D.

  Využití nematofágní houby Arthrobotrys oligospora v biologické ochraně rostlin proti háďátkům.

  DP

  Ing. Andrea Bohatá, Ph.D.

  Tvorba výnosu klasických a hybridních odrůd ozimé pšenice - maloparcelkový poku

  BP/DP

  Ing. Zdeněk Štěrba, Ph.D.

  Kvalitativní parametry potravinářských odrůd ozimé pšenice v závislosti na hnojení - maloparcelkový pokus

   

  BP/DP

  Ing. Zdeněk Štěrba, Ph.D.

  Tvorba biomasy ozimé pšenice (měření LAI a Nmin. během vegetace)

  BP/DP

  Ing. Zdeněk Štěrba, Ph.D.

  Kvalitativní parametry nahých a pluchatých odrůd ovsa (obsah bílkovin, obsah  tuku,....)

  BP/DP

  Ing. Zdeněk Štěrba, Ph.D.

  Tvorba výnosu jarního ječmene - maloparcelkový pokus

  BP

  Ing. Zdeněk Štěrba, Ph.D.

  Pěstování minoritních a speciálních obilnin v ČR (literární rešerše)

  BP

  Ing. Zdeněk Štěrba, Ph.D.

  Využití regresní analýzy při modelování amplifikačních křivek.

  DP

  Ing. Michael Rost, Ph.D.

  Bioinformatika s programovacím prostředím R

  DP

  Ing. Michael Rost, Ph.D.

  Shluková analýza při analýze binárních dat

  DP

  Ing. Michael Rost, Ph.D.

  Metody zobrazení binárních data při využití programovacího prostředí R

  DP

  Ing. Michael Rost, Ph.D.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Nové projekty na Katedře genetiky a speciální produkce rostlinné

  30.1.2019

  V současné době řešímě na Katedře genetiky a speciální produkce rostlinné 5 projektů NAZV. Čtyři nové a jeden již běžící

  QK1910070 - Využití biotechnologických metod a netradičních genetických zdrojů k charakterizaci a tvorbě uniformních linií brukvovité zeleniny se specifickými parametry kvality, výnosu a rezistence k významným chorobám

  QK1910225 - Zavedení a využití komplexních biotechnologických postupů k charakterizaci a tvorbě genových zdrojů a dalších výchozích materiálů hořčic pro potravinářské a pícní účely

  QK1910356 - Zlepšení zdravotního stavu včelstev pomocí indukce přirozených obranných mechanismů

  QK1920412 - Mykoviry jako součást potenciálních biopreparátů v ochraně smrkových porostů proti václavkám

   

  QK1810391 - Využití technik genomiky a transkriptomiky k tvorbě genových zdrojů a výchozích materiálů máku se specifickými vlastnostmi

   

  více podrobností naleznete v záložce výzkum a projekty

© ZF JU, České Budějovice