Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Biotechnologické centrum 

Aktuality

 • Máme Facebook

  30.11.2016

  Katedra speciální produkce rostlinné má nově vytvořené facebookové stránky

  https://www.facebook.com/KSPR.ZF.JU/?fref=ts

   

 • Naši studenti a pedagogové na konferenci v Brně

  24.11.2016

  Studenti DSP a pedagogové z Katedry speciální produkce rostlinné se zúčastnili mezinárodního setkání pořádaného Výzkumným ústavem pícninářským (VÚPT, spo. s.r.o. Troubsko). Konference s názvem "Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů" se konala již po dvacáté v brněnském hotelu Avanti ve dnech 15. - 16.11.2016 (http://uroda.cz/venovali-se-novym-poznatkum/). Konference sestávala ze 4 bloků, kde jednotliví účastníci přednesli referáty a prezentovali poznatky z novějších výzkumů na poli šlechtění a molekulární biologie nebo proteomiky, z oblasti pěstování rostlin, zejména využití technických plodin pro výrobu bioplynu a kvality a zpracování produktů. Konference se zúčastnili i hosté ze Slovenska a Bulharska. Konference se zúčastnilo přibližně 180 vědeckých pracovníků a doktorandů z univerzit a výzkumných ústavů, zabývajících se zemědělským výzkumem. Jednotlivé příspěvky budou vydány jako vědecká příloha časopisu Úroda. Podrobnější program konference pro případné zájemce je na stránkách VÚPT Troubsko (http://www.vupt.cz). Zaměstnanci a studenti KSPR ZF byli nejpočetnější skupinou, která se zúčastnila konference. Společně prezentovali výsledky z výzkumu ošetření osiva plazmováním a výsledky ověření spolehlivosti molekulárních markerů při šlechtění řepky. V posterové sekci se prezentovali 7 postery (viz publikace).

   

  Konference Troubsko 2016 2 - velkyKonference Troubsko 2016 - velky

© ZF JU, České Budějovice