Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Biotechnologické centrum 

Lidé

Všichni, kdo se podílí na práci, výuce a chodu Biotechnologického centra.


Pedagogové

 • Fotografie - Ing. Pavel Beran Ph.D. Ing. Pavel Beran Ph.D.
  Pracoviště:
  Telefon:
  E-mail:
  Popis práce:
 • Fotografie - prof. Ing. Jindřich Čítek CSc. prof. Ing. Jindřich Čítek CSc.
  Pracoviště: Katedra genetiky a speciální produkce rostlinné/budova ZR, 1. patro
  Telefon: 387772591
  E-mail: citek@zf.jcu.cz
  Popis práce:

  Garant a přednášející u předmětů:

  Animal Biotechnology

  Biodiverzita a genetická diverzita

  Biodiverzita a ochrana genových zdrojů

  Biology of Animal Husbandry

  Ekologické, právní a etické problémy b. (přednášející)

  Genetická diverzita a genetické zdroje

  Genetika

  Genetika I

  Genetika II

  Genomika

  Genové inženýrství živočichů

  Molekulární biologie

  Odbroný seminář z angličtiny

  Praxe odborná

  Praxe odborná - N (vede seminář)

  Praxe provozní

  Živočišné biotechnologie

 • Fotografie - prof. Ing. Vladislav Čurn Ph.D. prof. Ing. Vladislav Čurn Ph.D.
  Pracoviště: KRV - Biotechnologické centrum/ZR 01 058
  Telefon: 387772935
  E-mail: vcurn@seznam.cz
  Popis práce:

  Head of laboratory - profesor

  Přednášející: Metoda kultivace a tkání, Biotechnologie rostlinných buněk, Šlechtění rostlin, Rezistence a rezistentní šlechtění, Biotechnologické metody ve šlechtění rostlin, Metody genového inženýrství, Genové inženýrství

  Téma práce: \\\"vše\\\"

 • Fotografie - Ing. Irena Hoštičková (Jelínková) Ing. Irena Hoštičková (Jelínková)
  Pracoviště: Katedra genetiky a speciální produkce rostlinné/budova ZR, 1. patro
  Telefon: 387772939
  E-mail: hostickova@jcu.cz
  Popis práce:

  Výuka předmětů:

  Botanika

  Ekologie opylovačů v zemědělství

  Molekulární biologie

 • Fotografie - Ing. Tomáš Tonka Ph.D. Ing. Tomáš Tonka Ph.D.
  Pracoviště: budova ZR
  Telefon:
  E-mail:
  Popis práce:
 • Fotografie - Ing. Libor Večerek Ph.D. Ing. Libor Večerek Ph.D.
  Pracoviště: Katedra genetiky a speciální produkce rostlinné/budova ZR, 1. patro
  Telefon: 387772723
  E-mail: vecerek@zf.jcu.cz
  Popis práce:

  Garant, přednášejíci nebo cvíčící z předmětů:

  Biodiverzita a genetická diverzita (přednášející, cvičící)

  Biologie chovu a šlechtění zvířat (garant, přednášející, cvičící)

  Biotechnologické metody ve šlechtění hosp. zvířat (garant, přednášející, cvičící)

  Genetická diverzita a genetické zdroje (cvičící)

  Genetika (cvičící)

  Genetika I (cvičící)

  Genetika II (přednášející, cvičící)

  Genové inženýrství živočichů (přednášející, cvičící)

  Kolonování živočichů (garant, přednášející, cvičící)

  Praxe odborná - N (vedoucí semináře)

  Praxe provozní (vedoucí semináře)

  Speciální genetika zvířat (garant, přednášející, cvičící)

  živočišné biotechnologie (garant, přednášející, cvičící)

   

   

Studenti DSP

 • Fotografie - Ing. Barbora Farková Ing. Barbora Farková
  Pracoviště: Biotechnologické centrum
  Telefon: 387772970
  E-mail:
  Popis práce:

  Genotypizace vybraných kandidátních markerů rezistence proti lentivirovým infekcím malých přežvýkavců

  Dědičné choroby psů

 • Fotografie - Ing. Petr Mráz Ing. Petr Mráz
  Pracoviště: Biotechnologické centrum /01 073
  Telefon:
  E-mail:
  Popis práce:

  Choroby včely medonosné, genetická diverzita včel

Odborní zaměstnanci a technici

 • Fotografie - Ing.Mgr. Ondřej Hejna Ing.Mgr. Ondřej Hejna
  Pracoviště: Katedra speciální produkce rostlinné/ZR 01 067
  Telefon: 387772939
  E-mail: ondrej.hejna@centrum.cz
  Popis práce:

  studium Brassica napus

 • Fotografie - Ing. Eva Jozová Ph.D. Ing. Eva Jozová Ph.D.
  Pracoviště: KRV - Biotechnologické centrum/ZR 01 065
  Telefon: 387772937
  E-mail: evondras@gmail.com
  Popis práce:

  Vědecký pracovník

  Téma práce: Molekulární markery u řepky

   

 • Fotografie - Ing. Dagmar Stehlíková Ing. Dagmar Stehlíková
  Pracoviště: budova ZR
  Telefon:
  E-mail:
  Popis práce:

  bakterie

© ZF JU, České Budějovice