Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Biotechnologické centrum 

Výzkum a projekty

NAZV QI111A075: Využití biotechnologických metod, nových výchozích materiálů a efektivních postupů ve šlechtění ozimé řepky

Doba řešení: 2011 - 2014
Řešitel: Ing. Vratislav Kučera, CSc.
Spoluřešitelé: prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D.
Grantová agentura: NAZV
Popis:

Dílčí cíl - Hodnocení genetické diversity vybraných výchozích materiálů pomocí molekulárních technik a vytvoření souboru geneticky odlišných materiálů pro šlechtitelské využití

 

A.Hodnocení genetické variability souboru genetických zdrojů řepky

 

B.Efficiency of AFLP, ISSR and SSR markers for genotype fingerprinting and genetic diversity assessment in oilseed rape (Brassica napus L.)

 

 

Dokumentace Stáhnout Soubor formátu lsx

← Zpět na přehled projektů

© ZF JU, České Budějovice