Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Biotechnologické centrum 

Výzkum a projekty

QK1810391 - Využití technik genomiky a transkriptomiky k tvorbě genových zdrojů a výchozích materiálů máku se specifickými vlastnostmi

Doba řešení: 2018 - 2022
Řešitel: prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D., ZF JU
Spoluřešitelé: Mgr. Jiří Horáček, Ph.D., Agritec Plant Research s.r.o., Mgr. Viktor Vrbovský, DiS., OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., doc. RNDr. Petr Pečinka, CSc. , Ostravská univerzita v Ostravě
Grantová agentura: NAZV
Popis:

Cílem řešení projektu je zavést moderní analytické postupy a přístupy využívající poznatky z genomiky, transkriptomiky a proteomiky k tvorbě výchozích genových zdrojů máku, získat a vytvořit výchozí polotovary se specifickými parametry kvality a odolnosti vhodné pro produkci potravinářského máku s nízkým či změněným obsahem alkaloidů.

Předmětem řešení je optimalizace, zavedení a využití analytických metod, molekulárních/transkriptomických/proteomických postupů (DNA barcoding, analýza exprese, SPR biočip, mutační techniky a cílené vyhledávání mutantních alel, analýzy s využitím NIRS, HPLC a GC) při charakterizaci a tvorbě genových zdrojů máku setého. Bude získána kolekce genových zdrojů, definovaná po stránce molekulárních charakteristik a vytvořeny výchozí polotovary, využitelné k tvorbě odrůd se zlepšenými parametry.

Dokumentace -

← Zpět na přehled projektů

© ZF JU, České Budějovice