Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Biotechnologické centrum 

Výzkum a projekty

QK1910070 - Využití biotechnologických metod a netradičních genetických zdrojů k charakterizaci a tvorbě uniformních linií brukvovité zeleniny se specifickými parametry kvality, výnosu a rezistence k významným chorobám

Doba řešení: 2019 - 2023
Řešitel: prof.Ing. Vladislav Čurn, Ph.D. - ZF JU
Spoluřešitelé: Radek Aus, Moravoseed CZ a.s., prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc., UPOL, Ing. Miroslav Klíma, Ph.D., VURV - Praha Ruzyně
Grantová agentura: NAZV
Popis:

Projekt představuje unikátní propojení akademických, výzkumných a šlechtitelských pracovišť na poli zavádění moderních a u zelenin dosud nevyužívaných metod a postupů (molekulárních a biotechnologických) do praktického šlechtění.

Cílem projektu je optimalizovat, zavést a využít pokročilé technologie k tvorbě uniformních, zcela homozygotních materiálů brukvovité zeleniny s požadovanou kvalitou produktu a pomocí efektivních postupů u nich a u dalších dostupných genových zdrojů vytipovat materiály se specifickými znaky kvality, odolnější k nejdůležitějším chorobám brukvovité zeleniny a tím zefektivnit šlechtitelský proces u brukvovitých zelenin.

Předmětem řešení je optimalizace, zavedení a využití biotechnologických, molekulárních a analytických postupů (technika dihaploidů, DNA markerování, analýz produktu s využitím NIRS, HPLC a GC) do šlechtění brukvovité zeleniny. Aplikací výše zmíněných metod a polního pokusnictví během jeho řešení budou charakterizovány genové zdroje a pomocí techniky dihaploidů vytvořeny šlechtitelské polotovary pro tvorbu liniových odrůd s požadovanou kvalitou produktu.

Dokumentace -

← Zpět na přehled projektů

© ZF JU, České Budějovice