Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Biotechnologické centrum 

Výzkum a projekty

QK1910225 - Zavedení a využití komplexních biotechnologických postupů k charakterizaci a tvorbě genových zdrojů a dalších výchozích materiálů hořčic pro potravinářské a pícní účely

Doba řešení: 2019 - 2023
Řešitel: Ing. Miroslav Klíma, Ph.D., VURV Praha - Ruzyně
Spoluřešitelé: prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D., ZF JU, Viktor Vrbovský, Oseva vývoj a výzkum s.r.o.
Grantová agentura: NAZV
Popis:

Projekt je zaměřen na optimalizaci, zavedení a využití biotechnologických metod a metod molekulární biologie při tvorbě genotypů a šlechtitelských polotovarů vybraných hořčic se zlepšenými znaky a vlastnostmi. Získáním nových poznatků, genotypů (tj. nových genetických zdrojů pro rozšíření agrobiodiverzity) a šlechtitelských polotovarů budou vytvořeny předpoklady pro úspěšné šlechtění odrůd pro potravinářské i pícní využití s

požadovanou kvalitou semene (tj. primárního produktu k přípravě stolních hořčic, resp. pro zásev meziplodiny), vhodných pro efektivní a udržitelnou zemědělskou produkci.

Cílem řešení projektu je zavést moderní molekulární, analytické postupy a techniku dihaploidů k charakterizaci a tvorbě výchozích genových zdrojů hořčic, získat a vytvořit specifické výchozí polotovary se zlepšenými parametry výnosu a kvality s využitím nových genových zdrojů, biotechnologií a molekulárních biologie, vhodné pro výrobu stolních hořčic i pro pícní účely.

Předmětem řešení je optimalizace, zavedení a využití biotechnologických, molekulárních a analytických postupů (technika dihaploidů, DNA markerování, mutačních technik, analýz osiva s využitím NIRS, HPLC a GC) při charakterizaci a tvorbě genových zdrojů hořčice bílé a sareptské. Aplikací výše zmíněných metod a polního pokusnictví během jeho řešení bude připravena a charakterizována kolekce genových zdrojů s definovanou genetickou diverzitou a vytvořeny výchozí polotovary, využitelné k tvorbě liniových odrůd se zlepšenými parametry kvality a výkonu.

Dokumentace -

← Zpět na přehled projektů

© ZF JU, České Budějovice