Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Biotechnologické centrum 

Výzkum a projekty

QK1910356 - Zlepšení zdravotního stavu včelstev pomocí indukce přirozených obranných mechanismů

Doba řešení: 2019 - 2023
Řešitel: prof.Ing. Vladislav Čurn, Ph.D. - ZF JU
Spoluřešitelé: Ing. Jan Novotný, Lock Bohemia s.r.o., doc. Ing. Vladimír Maťha, DrSc., Retorta s.r.o.
Grantová agentura: NAZV
Popis:

Cíle projektu jsou zaměřeny na využití moderních transkriptomických/proteomických přístupů pro detekci exprese specifických genů/proteinů spojených s imunitní odezvou včel na vnější podnět. Cílem je nejen hodnocení stavu imunitního systému včel, ale jeho stimulace a posílení imunitního a detoxikačního mechanismu včel za využití přírodních látek obsažených v pylu a vývoj technologie pro aplikaci těchto látek:

1. Vývoj diagnostické soupravy založené na průkazu exprese specifických genů pro detekování xenobiotických látek u včel

2. Identifikace přírodních látek/induktorů vhodných pro zlepšení detoxikačního mechanismu

3. Verifikace posílení imunitního a detoxikačního mechanismu účinku s ohledem na vitalitu včelstev

4. Vývoj technologie pro aplikaci induktorů do krmiva pro včely

Projekt je zaměřen na využití moderních transkriptomických, proteomických přístupů a analytických metod pro detekci exprese specifických genů/ proteinů spojených s imunitní odezvou včel na vnější podnět. Cílem je nejen hodnocení stavu imunitního systému včel, ale jeho stimulace za využití přírodních látek obsažených v pylu a vývoj technologie pro aplikaci těchto látek.

Předmětem řešení návrhu projektu je výzkumná a aplikační činnost vedoucí ke zlepšení zdravotního stavu a zvýšení obranyschopnosti včelstev včely medonosné. Celkový přínos se promítne do chovu včel, veterinární problematiky chovu včel, zemědělského sektoru i do úrovně rostlinné produkce z důvodu možnosti zachování úrovně populace včel.

Dokumentace -

← Zpět na přehled projektů

© ZF JU, České Budějovice