Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Biotechnologické centrum 

Výzkum a projekty

QK1920412 - Mykoviry jako součást potenciálních biopreparátů v ochraně smrkových porostů proti václavkám

Doba řešení: 2019 - 2021
Řešitel: prof.Ing. Vladislav Čurn, Ph.D. - ZF JU
Spoluřešitelé: Mgr. Tomáš Tonka, Ph.D. - ZF JU, Dr. Leticia Botella Sanchez - ZF JU
Grantová agentura: NAZV
Popis:

Projekt je zaměřen na využití moderních molekulárních přístupů (analýzy molekulárních markerů, metagenomika a NGS) pro vyhodnocení dynamiky výskytu václavek ve smrkovém porostu, vyhodnocení genetické struktury populací václavek a pro návrh opatření, vedoucí k eliminaci nebo potlačení patogena. Cílem projektu je monitoring populací václavek r. Armillaria za využití metod NGS, identifikace mykovirů václavek, hodnocení jejich virulence a vlivu na patogenitu václavek a ověření potenciálního využití v biologické ochraně smrkových porostů.

Předmětem řešení je optimalizace a využití molekulárních/metagenomických postupů při charakterizaci populací václavek r. Armillaria, molekulární identifikaci druhů a identifikaci mykovirů václavek. Bude vypracován postup pro identifikaci a charakterizaci mykovirů a testování jejich vlivu na houbového patogena, postup přenosu mykovirů mezi kmeny václavek a aplikace biopreparátu využívajícího mykoviry jako potenciálního agens v biologické ochraně smrkových porostů.

Dokumentace -

← Zpět na přehled projektů

© ZF JU, České Budějovice