Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Biotechnologické centrum 

Výzkum a projekty

V současné době je v laboratořích Biotechnologického centra řešena řada výzkumných projektů financovaných domácími i zahraničními grantovými agenturami (MATEO-TRACENET/EU; BARRANDE/F; USGS/USA; NAZV; MŽP; FRVŠ; MŠMT; GAČR).

 

Výzkumné zaměření je orientováno na problematiku analýzy molekulárních a biochemických markerů u rostlin, aplikované mykologie a chemie proteinů.

 

- aplikace molekulárních biologie ve šlechtění rostlin

- charakteristika odrůd a genových zdrojů brambor

- molekulární markery u řepky

- biodiverzita, populační genetika a taxonomie planých druhů rostlin

- vliv cílených mutací na genotypové a fenotypové charakteristiky hub/bakterií

- polyfaktoriální systémy hodnocení a molekulární markerování hub

- biochemické markery (analýza isoenzymů a zásobních bílkovin)

- studium bílkovin patatinového komplexu u brambor

- studium metod izolace rostlinných proteinů z provozních odpadů

- studium a charakterizace perspektivních proteinů u planých druhů z rodu Solanum a Helianthus

- studium složení proteinových frakcí cereálií a pseudocereálií

- identifikace proteáz a jejich inhibitorů

 

Významnou úlohu lze spatřovat i ve faktu, že Centrum úzce spolupracuje i s dalšími pracovišti AV ČR, vysokými školami a rezortními výzkumnými ústavy (např. BÚ AV ČR; EntÚ AV ČR; MBÚ AV ČR; ČZU; VŠCHT; VÚRV; VÚB; VÚKOZ; VÚOL; VÚLHM; ze zahraničních pracovišť lze jmenovat INRA Bordeaux a NWRC Lafayette) a vystupuje i v roli metodického vedoucího a vědeckého poradního orgáu výzkumných oddělení šlechtitelských pracovišť.

 

Výstupy pro projekty:

 

Genetic diversity assessment in winter oilseed rape (Brassica napus L.) collection using AFLP, ISSR and SSR markers supplementary table

 

Similarity matrix for Sinapis alba 2021

 

Similarity matrix for Papaver somniferum 2021

 

Similarity matrix pro hořčice 2021

Projekty: (1-5 z 10)

Následující →

 • Název: QK1910070 - Využití biotechnologických metod a netradičních genetických zdrojů k charakterizaci a tvorbě uniformních linií brukvovité zeleniny se specifickými parametry kvality, výnosu a rezistence k významným chorobám
  Doba řešení: 2019 - 2023
  Řešitelé: prof.Ing. Vladislav Čurn, Ph.D. - ZF JU (Radek Aus, Moravoseed CZ a.s., prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc., UPOL, Ing. Miroslav Klíma, Ph.D., VURV - Praha Ruzyně)
  Grantová agentura: NAZV
    Detaily projektu →
 • Název: QK1910225 - Zavedení a využití komplexních biotechnologických postupů k charakterizaci a tvorbě genových zdrojů a dalších výchozích materiálů hořčic pro potravinářské a pícní účely
  Doba řešení: 2019 - 2023
  Řešitelé: Ing. Miroslav Klíma, Ph.D., VURV Praha - Ruzyně (prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D., ZF JU, Viktor Vrbovský, Oseva vývoj a výzkum s.r.o.)
  Grantová agentura: NAZV
    Detaily projektu →
 • Název: QK1910356 - Zlepšení zdravotního stavu včelstev pomocí indukce přirozených obranných mechanismů
  Doba řešení: 2019 - 2023
  Řešitelé: prof.Ing. Vladislav Čurn, Ph.D. - ZF JU (Ing. Jan Novotný, Lock Bohemia s.r.o., doc. Ing. Vladimír Maťha, DrSc., Retorta s.r.o.)
  Grantová agentura: NAZV
    Detaily projektu →
 • Název: QK1810391 - Využití technik genomiky a transkriptomiky k tvorbě genových zdrojů a výchozích materiálů máku se specifickými vlastnostmi
  Doba řešení: 2018 - 2022
  Řešitelé: prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D., ZF JU (Mgr. Jiří Horáček, Ph.D., Agritec Plant Research s.r.o., Mgr. Viktor Vrbovský, DiS., OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., doc. RNDr. Petr Pečinka, CSc. , Ostravská univerzita v Ostravě)
  Grantová agentura: NAZV
    Detaily projektu →
 • Název: Detekce xantomonád způsobujících onemocnění rajčete pomocí metody loop-mediated isothermal amplification
  Doba řešení: 2019 - 2021
  Řešitelé: Ing. Pavel Beran, Ph.D. (prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D.)
  Grantová agentura: INTER-COST
    Detaily projektu →

Následující →

© ZF JU, České Budějovice