Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Biotechnologické centrum 

Výzkum a projekty

V současné době je v laboratořích Biotechnologického centra řešena řada výzkumných projektů financovaných domácími i zahraničními grantovými agenturami (MATEO-TRACENET/EU; BARRANDE/F; USGS/USA; NAZV; MŽP; FRVŠ; MŠMT; GAČR).

 

Výzkumné zaměření je orientováno na problematiku analýzy molekulárních a biochemických markerů u rostlin, aplikované mykologie a chemie proteinů.

 

- aplikace molekulárních biologie ve šlechtění rostlin

- charakteristika odrůd a genových zdrojů brambor

- molekulární markery u řepky

- biodiverzita, populační genetika a taxonomie planých druhů rostlin

- vliv cílených mutací na genotypové a fenotypové charakteristiky hub/bakterií

- polyfaktoriální systémy hodnocení a molekulární markerování hub

- biochemické markery (analýza isoenzymů a zásobních bílkovin)

- studium bílkovin patatinového komplexu u brambor

- studium metod izolace rostlinných proteinů z provozních odpadů

- studium a charakterizace perspektivních proteinů u planých druhů z rodu Solanum a Helianthus

- studium složení proteinových frakcí cereálií a pseudocereálií

- identifikace proteáz a jejich inhibitorů

 

Významnou úlohu lze spatřovat i ve faktu, že Centrum úzce spolupracuje i s dalšími pracovišti AV ČR, vysokými školami a rezortními výzkumnými ústavy (např. BÚ AV ČR; EntÚ AV ČR; MBÚ AV ČR; ČZU; VŠCHT; VÚRV; VÚB; VÚKOZ; VÚOL; VÚLHM; ze zahraničních pracovišť lze jmenovat INRA Bordeaux a NWRC Lafayette) a vystupuje i v roli metodického vedoucího a vědeckého poradního orgáu výzkumných oddělení šlechtitelských pracovišť.

 

Výstupy pro projekty:

 

Genetic diversity assessment in winter oilseed rape (Brassica napus L.) collection using AFLP, ISSR and SSR markers supplementary table

 

Similarity matrix for Sinapis alba 2021

 

Similarity matrix for Papaver somniferum 2021

 

Similarity matrix pro hořčice 2021

Projekty: (6-10 z 10)

← Předchozí Následující →

 • Název: QK1920412 - Mykoviry jako součást potenciálních biopreparátů v ochraně smrkových porostů proti václavkám
  Doba řešení: 2019 - 2021
  Řešitelé: prof.Ing. Vladislav Čurn, Ph.D. - ZF JU (Mgr. Tomáš Tonka, Ph.D. - ZF JU, Dr. Leticia Botella Sanchez - ZF JU)
  Grantová agentura: NAZV
    Detaily projektu →
 • Název: Využití nekonvenčních výchozích materiálů, biotechnologických metod a efektivních postupů v liniovém a hybridním šlechtění ozimé řepky
  Doba řešení: 2015 - 2017
  Řešitelé: Ing. Miroslav Klíma Ph.D. (prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D.)
  Grantová agentura: NAZV
    Detaily projektu →
 • Název: Genetic diversity assessment in winter oilseed rape (Brassica napus L.) collection using AFLP, ISSR and SSR markers supplementary table
  Doba řešení: 2011 - 2014
  Řešitelé: Ing. Lenka Havlíčková, Ph.D.
  Grantová agentura: NAZV
    Detaily projektu →
 • Název: NAZV QI111A075: Využití biotechnologických metod, nových výchozích materiálů a efektivních postupů ve šlechtění ozimé řepky
  Doba řešení: 2011 - 2014
  Řešitelé: Ing. Vratislav Kučera, CSc. (prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D.)
  Grantová agentura: NAZV
    Detaily projektu →
 • Název: d
  Doba řešení: 2002
  Řešitelé: sd (wer)
  Grantová agentura: ewr
    Detaily projektu →

← Předchozí Následující →

© ZF JU, České Budějovice