Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Biotechnologické centrum 

Výzkum a projekty

V současné době je v laboratořích Biotechnologického centra řešena řada výzkumných projektů financovaných domácími i zahraničními grantovými agenturami (MATEO-TRACENET/EU; BARRANDE/F; USGS/USA; NAZV; MŽP; FRVŠ; MŠMT; GAČR).

 

Výzkumné zaměření je orientováno na problematiku analýzy molekulárních a biochemických markerů u rostlin, aplikované mykologie a chemie proteinů.

 

- aplikace molekulárních biologie ve šlechtění rostlin

- charakteristika odrůd a genových zdrojů brambor

- molekulární markery u řepky

- biodiverzita, populační genetika a taxonomie planých druhů rostlin

- vliv cílených mutací na genotypové a fenotypové charakteristiky hub/bakterií

- polyfaktoriální systémy hodnocení a molekulární markerování hub

- biochemické markery (analýza isoenzymů a zásobních bílkovin)

- studium bílkovin patatinového komplexu u brambor

- studium metod izolace rostlinných proteinů z provozních odpadů

- studium a charakterizace perspektivních proteinů u planých druhů z rodu Solanum a Helianthus

- studium složení proteinových frakcí cereálií a pseudocereálií

- identifikace proteáz a jejich inhibitorů

 

Významnou úlohu lze spatřovat i ve faktu, že Centrum úzce spolupracuje i s dalšími pracovišti AV ČR, vysokými školami a rezortními výzkumnými ústavy (např. BÚ AV ČR; EntÚ AV ČR; MBÚ AV ČR; ČZU; VŠCHT; VÚRV; VÚB; VÚKOZ; VÚOL; VÚLHM; ze zahraničních pracovišť lze jmenovat INRA Bordeaux a NWRC Lafayette) a vystupuje i v roli metodického vedoucího a vědeckého poradního orgáu výzkumných oddělení šlechtitelských pracovišť.

 

Genetic diversity assessment in winter oilseed rape (Brassica napus L.) collection using AFLP, ISSR and SSR markers supplementary table

Projekty: (6-10 z 10)

← Předchozí Následující →

 • Název: QK1920412 - Mykoviry jako součást potenciálních biopreparátů v ochraně smrkových porostů proti václavkám
  Doba řešení: 2019 - 2021
  Řešitelé: prof.Ing. Vladislav Čurn, Ph.D. - ZF JU (Mgr. Tomáš Tonka, Ph.D. - ZF JU, Dr. Leticia Botella Sanchez - ZF JU)
  Grantová agentura: NAZV
    Detaily projektu →
 • Název: Využití nekonvenčních výchozích materiálů, biotechnologických metod a efektivních postupů v liniovém a hybridním šlechtění ozimé řepky
  Doba řešení: 2015 - 2017
  Řešitelé: Ing. Miroslav Klíma Ph.D. (prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D.)
  Grantová agentura: NAZV
    Detaily projektu →
 • Název: Genetic diversity assessment in winter oilseed rape (Brassica napus L.) collection using AFLP, ISSR and SSR markers supplementary table
  Doba řešení: 2011 - 2014
  Řešitelé: Ing. Lenka Havlíčková, Ph.D.
  Grantová agentura: NAZV
    Detaily projektu →
 • Název: NAZV QI111A075: Využití biotechnologických metod, nových výchozích materiálů a efektivních postupů ve šlechtění ozimé řepky
  Doba řešení: 2011 - 2014
  Řešitelé: Ing. Vratislav Kučera, CSc. (prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D.)
  Grantová agentura: NAZV
    Detaily projektu →
 • Název: d
  Doba řešení: 2002
  Řešitelé: sd (wer)
  Grantová agentura: ewr
    Detaily projektu →

← Předchozí Následující →

© ZF JU, České Budějovice