Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Biotechnologické centrum 

Studijní materiály

Genetika:

1. Molekulární genetika

2. Molekulární genetika

3. Polymorfismus

4. Cytogenetika

5. Mendel

6. Vazba

7. Pohlaví

8. Mutace

Genomová selekce pro bakaláře

Genetika populací kvalitativních znaků

Genetika populací kvantitativních znaků

Epigenetika

Genomika

Genové interakce

 

 

Genomika:

Úvod - buňka

Struktura, velikost

Gen

Epi

Hospodářská zvířata

Hospodářská zvířata - stav a rozvoj

Metabolomika

Farmakogenomika

 

Zemědělské biotechnologie:

Biotechnologické metody ve šlechtění rostlin:

Biotechnologické metody ve šlechtění rostlin - brambory

Biotechnologické metody ve šlechtění rostlin - řepka

Biotechnologické emtody ve šlechtění rostlin

 

Biotechnologie rostlinných buněk:

Biotechnologie rostlinných buněk - OE

Biotechnologie rostlinných buněk - ON

Biotechnologie rostlinných buněk - POLY

Biotechnologie rostlinných buněk - RE

Biotechnologie rostlinných buněk - Struktura genomu

 

Genetika rostlin:

Genetika rostlin

 

Metody kultivace tkání a buněk:

Fyzikální podmínky kultivace

Fyziologie a genetika rostlinných explantátů

Charakteristika explantátových kultur

Chemické podmínky kultivace

Regenerační procesy u rostlin

 

Molekulární biologie:

terminologicky slovník

molekulární biologie

Molekulární markery

 

Plant biotechnology:

Biotechnology in plant breeding

Cultivation of GM plants

Genomics and GMO

Trends in plant biotechnology

 

Rezistence a rezistentní šlechtění:

Genetika rezistence

GMO

Metody

Typy rezistence

Rezistence a rezistetní šlechtění

Rezistentní šlechtění

 

Rostlinné biotechnologie:

RB1

RB2

Biotechnologie ve šlechtění rostlin

Genomika a GMO

Terminologie a trendy

 

Semenářství:

přednášky

skripta

 

Šlechtění rostlin:

Nové metody v genetice a šlechtění rostlin

Šlechtění zemědělských plodin

Šlechtitelské metody

Šlechtitelský proces

Technika křížení

Trendy a přístupy ve šlechtění řepky

Vzdálená hybridizace

Šlechtění rostlin

Šlechtění rostlin_1

 

Speciální genetika rostlin

Genetika rostlinných explantátových kultur in vitro

příklady

© ZF JU, České Budějovice