Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Biotechnologické centrum 

Studijní materiály

Základy metod molekulární biologie

 

Zemědělské biotechnologie:

Biotechnologické metody ve šlechtění rostlin:

Biotechnologické metody ve šlechtění rostlin - brambory

Biotechnologické metody ve šlechtění rostlin - řepka

Biotechnologické emtody ve šlechtění rostlin

 

Biotechnologie rostlinných buněk:

Biotechnologie rostlinných buněk - OE

Biotechnologie rostlinných buněk - ON

Biotechnologie rostlinných buněk - POLY

Biotechnologie rostlinných buněk - RE

Biotechnologie rostlinných buněk - Struktura genomu

 

Genetika rostlin:

Genetika rostlin

 

Metody kultivace tkání a buněk:

Fyzikální podmínky kultivace

Fyziologie a genetika rostlinných explantátů

Charakteristika explantátových kultur

Chemické podmínky kultivace

Regenerační procesy u rostlin

 

Molekulární biologie:

terminologicky slovník

molekulární biologie

Molekulární markery

 

Plant biotechnology:

Biotechnology in plant breeding

Cultivation of GM plants

Genomics and GMO

Trends in plant biotechnology

 

Rezistence a rezistentní šlechtění:

Genetika rezistence

GMO

Metody

Typy rezistence

Rezistence a rezistetní šlechtění

Rezistentní šlechtění

 

Rostlinné biotechnologie:

RB1

RB2

Biotechnologie ve šlechtění rostlin

Genomika a GMO

Terminologie a trendy

 

Semenářství:

přednášky

skripta

 

Šlechtění rostlin:

Nové metody v genetice a šlechtění rostlin

Šlechtění zemědělských plodin

Šlechtitelské metody

Šlechtitelský proces

Technika křížení

Trendy a přístupy ve šlechtění řepky

Vzdálená hybridizace

Šlechtění rostlin

Šlechtění rostlin_1

 

Speciální genetika rostlin

Genetika rostlinných explantátových kultur in vitro

příklady

© ZF JU, České Budějovice