Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Biotechnologické centrum 

Témata prací

Zde najdete různá témata bakálářských a diplomových prací pod vedením různých pracovníků našeho oddělení.

Je možné navžení vlastního tématu.

Druhy:

Bakalářské práce

 • Název: Antioxidační aktivita látek obsažených v hlízách bramboru
  Etapa: Bakalářská
  Popis zadání:

  literární přehled

   

  doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.

 • Název: Biotechnologické metody a jejich aplikace ve šlechtění rostlin
  Etapa: Bakalářská
  Popis zadání:

  prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D.

  Ing. Irena Jelínková

  Ing. Eva Jozová

 • Název: Historie a vývoj zahrádkářských osad v Českých Budějovicích
  Etapa: Bakalářská
  Popis zadání:

  RNDr. Markéta Slábová, Ph.D.

 • Název: Hodnocení metod a postupů stanovení antioxidační kapacity rostlinného matreiálu
  Etapa: Bakalářská
  Popis zadání:

  leterární rešerše

   

  Ing. Veronika Bártová, Ph.D.

 • Název: Hodnocení senzorických znaků jakosti objemné píce ve zvoleném podniku a návrhy na zlepšení konzervačních technologií
  Etapa: Bakalářská
  Popis zadání:

  Ing. Milan Kobes, Ph.D.

 • Název: Možnosti využití a zpracování hlízové vody vznikající při zpracování brambor na škrob
  Etapa: Bakalářská
  Popis zadání:

  literární přehled

   

  doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.

 • Název: Možnosti zpracování hlíz topinamburu (Helianthus tuberosus L.)
  Etapa: Bakalářská
  Popis zadání:

  literární přehled nebo experiment

   

  doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.

 • Název: Možnosti zvýšení výnosu semen u lupiny bílé a úzkolisté
  Etapa: Bakalářská
  Popis zadání:

  literární přehled/experiment

   

  doc. Ing. Jan Bárta

 • Název: Možnosti zvýšení výnosů semen u porostů konopí setého (Cannabis sativa L.) pěstovaného v ČR
  Etapa: Bakalářská
  Popis zadání:

  literární přehled/experiment

   

  doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.

 • Název: Návrh systémů a intenzity pastvy s ohledem na ekologické podmínky, botanickou skladbu a produktivitu travních porostů
  Etapa: Bakalářská
  Popis zadání:

  Ing. Milan Kobes, Ph.D.

 • Název: Nové možnosti uplatnění koncentrátů a izolátů bílkovin brambor
  Etapa: Bakalářská
  Popis zadání:

  literární přehled

   

  doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.

 • Název: Ochrana biodiverzity - význam starých odrůd ovocných dřevin
  Etapa: Bakalářská
  Popis zadání:

  prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D.

  Ing. Irena Jelínková

  Ing. Eva Jozová

 • Název: Optimalizace hnojení N u porostů brambor pro výrobu škrobu a bílkovin
  Etapa: Bakalářská
  Popis zadání:

  literární přehled/experiment

   

  doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.

 • Název: Paraziti a patogeni volně žijících čmeláků
  Etapa: Bakalářská
  Popis zadání:

  Mgr. Tomáš Tonka, Ph.D.

 • Název: Perspektivy pěstování geneticky modifikovaných rostlin
  Etapa: Bakalářská
  Popis zadání:

  prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D.

  Ing. Iena Jelínková

  Ing. Eva Jozová

 • Název: Pěstování a využití žita a triticale v ČR
  Etapa: Bakalářská
  Popis zadání:

  literární rešerše

   

  Ing. Zdeněk Štěrba, Ph.D.

 • Název: Pěstování čiroku k silážním účelům
  Etapa: Bakalářská
  Popis zadání:

  literární zpracování

   

  doc. Ing. Jiří Diviš, CSc.

 • Název: Pěstování kukuřice v ČR a eroze půdy
  Etapa: Bakalářská
  Popis zadání:

  literární rešerše

   

  Ing. Zdeněk Štěrba, Ph.D.

 • Název: Pěstování netradičních ovocnin
  Etapa: Bakalářská
  Popis zadání:

  prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D.

  Ing. Irena Jelínková

  Ing. Eva Jozová

 • Název: Porovnání stavu travních porostů a víceletých pícnin v konvenčním a ekologickém systému hospodaření ve zvoleném zemědělském podniku
  Etapa: Bakalářská
  Popis zadání:

  Ing. Milan Kobes, Ph.D.

 • Název: Postupy prokukce biaktivních peptidů odvozených z rostlinných proteinů a potenciál jejich využití
  Etapa: Bakalářská
  Popis zadání:

  literární přehled

   

  Ing. Veronika Bártová, Ph.D.

 • Název: Přenos fytopatogenních virů mšicemi
  Etapa: Bakalářská
  Popis zadání:

  Mgr. Tomáš Tonka, Ph.D.

 • Název: Rosička krvavá Digitaria sanquinalis plevel nebo obilnina?
  Etapa: Bakalářská
  Popis zadání:

  literární rešerše

   

  doc. Ing. Jana Pexová Kalinová, Ph.D.

 • Název: Škůdci ovocných dřevin a jejich regulace
  Etapa: Bakalářská
  Popis zadání:

  Mgr. Tomáš Tonka, Ph.D.

 • Název: Tvorba výnosu klasických a hybridních odrůd ozimé pšenice
  Etapa: Bakalářská
  Popis zadání:

  pokus

   

  Ing. Zdeněk Štěrba, Ph.D.

 • Název: Typologická klasifikace a kategorizace travních porostů ve zvoleném území a návrhy vhodné pratotechniky
  Etapa: Bakalářská
  Popis zadání:

  Ing. Milan Kobes, Ph.D.

 • Název: Vliv aplikace organických hnojiv na botanickou skladbu, diverzitu a pícnicářskou hodnotu travních porostů
  Etapa: Bakalářská
  Popis zadání:

  Ing. Milan Kobes, Ph.D.

 • Název: Vliv klíčení na změny biologicky aktivních látek v semenech konopí setého (Cannabis sativum L.)
  Etapa: Bakalářská
  Popis zadání:

  experimet

   

  doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.

 • Název: Vliv klíčení semen luskovin na degradaci bílkovin a produkci bioaktivních peptidů a dalších zajímavých látek
  Etapa: Bakalářská
  Popis zadání:

  literární rešerše

   

  Ing. Veronika Bártová, Ph.D.

 • Název: Vliv pastvy na společenstva drobných zemních savců
  Etapa: Bakalářská
  Popis zadání:

  RNDr. Markéta Slábová, Ph.D.

 • Název: Vliv popínavých leguminóz na výskyt hodnotných a plevelných druhů v trvalých travních porostech
  Etapa: Bakalářská
  Popis zadání:

  Ing. Milan Kobes, Ph.D.

 • Název: Vliv vybraných druhů pesticidů na funkční odpoveď sluníček - predátorů škůdců plodin
  Etapa: Bakalářská
  Popis zadání:

  Mgr. Tomáš Tonka, Ph.D.

 • Název: Vliv způsobu a intenzity využívání travních porostů na pícninářskou hodnotu a produkci biomasy
  Etapa: Bakalářská
  Popis zadání:

  Ing. Milan Kobes, Ph.D.

 • Název: Volné téma dle zájmu studentů
  Etapa: Bakalářská
  Popis zadání:

  Mgr. Tomáš Tonka, Ph.D.

 • Název: Využití kolíkového zavlažovače pro cílené zavlažování rostlin
  Etapa: Bakalářská
  Popis zadání:

  prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D.

  Ing. Irena Jelínková

  Ing. Eva Jozová

 • Název: Využití listových hnojiv u krmné řepy
  Etapa: Bakalářská
  Popis zadání:

  pokus

   

  doc. Ing. Jiří Diviš, CSc.

 • Název: Využití technik molekulární biologie ve šlechtění rostlin
  Etapa: Bakalářská
  Popis zadání:

  prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D.

  Ing. Irena Jelínková

  Ing. Eva Jozová

 • Název: Využití výnosového potenciálu hybridních odrůd žita v ČR
  Etapa: Bakalářská
  Popis zadání:

  literární přehled/experiment

   

  doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.

 • Název: Význam a vlastnosti bioaktivních peptidů a potenciál jejich využití v potravinářských aplikacích
  Etapa: Bakalářská
  Popis zadání:

  literární rešerše

 • Název: Vztah českého spotřebitele k produktům českého zemědělství
  Etapa: Bakalářská
  Popis zadání:

  formou marketingové studie

   

  doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.

 • Název: Zmapování laboratorních postupů stanovení stupně naštěpení zájmových rostlinných proteinů
  Etapa: Bakalářská
  Popis zadání:

  literární rešerše

   

  Ing. Veroniak Bártová, Ph.D.

 • Název: Změny v technologii pěstování brambor
  Etapa: Bakalářská
  Popis zadání:

  literární zpracování

   

  doc. Ing. Jiří Diviš, CSc.

Diplomové práce

 • Název: Analýza endosymbiontů u vybraných druhů mer
  Etapa: Magisterská
  Popis zadání:

  Mgr. Tomáš Tonka, Ph.D.

 • Název: Bacillus thuringiensis a jeho vliv na lýkožrouta smrkového
  Etapa: Magisterská
  Popis zadání:

  Mgr. Tomáš Tonka, Ph.D.

 • Název: Efekt klíčení na změnu bílkovinných profilů semen lupin (Lupinus)
  Etapa: Magisterská
  Popis zadání:

  experiment

   

  doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.

 • Název: Fenotypizace kolekce genových zdrojů řepky
  Etapa: Magisterská
  Popis zadání:

  morfologické, fenologické, biochemické, výnosové znaky a korelace s genotypem

   

  prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D.

  Ing. Irena Jelínková

  Ing. Eva Jozová

 • Název: Frakcionace bílkovin z nažek konopí setého (Cannabis sativa L.) dle rozpustnposti
  Etapa: Magisterská
  Popis zadání:

  experiment

   

  doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.

 • Název: Genetická diverzita genových zdrojů řepky
  Etapa: Magisterská
  Popis zadání:

  výběr genetický vzdálených rodičů pro křížení, vliv šlechtění na genetickou diverzitu

   

  prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D.

  Ing. Irena Jelínková

  Ing. Eva Jozová

 • Název: Hodnocení antifungální aktivity inhibitorů proteas z hlíz bramboru (Solanum tuberosum L.)
  Etapa: Magisterská
  Popis zadání:

  experiment

   

  doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.

 • Název: Hodnocení efektu pH na rozpustnost a srážení bílkovin nažek konopí setého (Cannabis sativum L.)
  Etapa: Magisterská
  Popis zadání:

  experiment

   

  doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.

 • Název: Hodnocení funkčních znalostí u vybraných potravinářsky významných bílkovinných koncentrátů/izolátů
  Etapa: Magisterská
  Popis zadání:

  experiment

   

  doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.

 • Název: Hodnocení výnosových parametrů vybrané skupiny odrůd hořčice bílé a sarapské
  Etapa: Magisterská
  Popis zadání:

  Ing. Veronika Bártová, Ph.D.

 • Název: Hodnocení výnosových prvků a výnosu semen u oljeného lnu (linum usitassimum L.)
  Etapa: Magisterská
  Popis zadání:

  experiment

   

  doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.

 • Název: Interakce způsobu a frekvence využití a meteorologickcýh podmínek na tvorbě výnosů travního porostu
  Etapa: Magisterská
  Popis zadání:

  literární rešerše + vlastní sledování

   

  Ing. Milan Kobes, Ph.D.

 • Název: Kerblík - jeho biologická charakteristika a možnost využití
  Etapa: Magisterská
  Popis zadání:

  literární rešerše

   

  doc. Ing. Jana Pexová Kalinová, Ph.D.

 • Název: Kvalitativní parametry odrůd pšenice v závislosti na hnojení N
  Etapa: Magisterská
  Popis zadání:

  Ing. Zdeněk Štěrba, Ph.D.

 • Název: Molekulární a cytogenetická charakterizace resyntetizované řepky
  Etapa: Magisterská
  Popis zadání:

  prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D.

  Ing. Irena Jelínková

  Ing. Eva Jozová

 • Název: Molekulární charakteristika genových zdrojů:
  Etapa: Magisterská
  Popis zadání:

  hořčice bílé (Sinapsis alba)

  ozimé/jarní řepky olejky (Brassica napus L.)

  máku setého (Papaver somniferum L.)

  (techniky AFLP, SSR a ISSR + morfologie a tvorba katalogu)

   

  prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D.

  Ing. Irena Jelínková

  Ing. Eva Jozová

 • Název: Optimalizace šetrného procesu sušení hlíz topimanburu (Helianthus tuberosus L.) s ohledem na zachování funkčních vlastností získané mouky
  Etapa: Magisterská
  Popis zadání:

  experiment

   

  doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.

 • Název: Ošetření povrchu semen lnu s ohledem na potlačení povrchové mirkoflóry
  Etapa: Magisterská
  Popis zadání:

  Ing. Veronika Bártová, Ph.D.

 • Název: Posouzení vybrané skupiny metod stanovení antioxidačního potenciálu šťávy salátové řepy
  Etapa: Magisterská
  Popis zadání:

  Ing. Veronika Bártová, Ph.D.

 • Název: Posouzení výnosové schopnosti odrůd ovsa
  Etapa: Magisterská
  Popis zadání:

  Ing. Zdeněk Štěrba, Ph.D.

 • Název: Produkce bioaktivních peptidů z rostlinných bílkovin pomocí enzymové hydrolýzy
  Etapa: Magisterská
  Popis zadání:

  experiment

   

  doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.

 • Název: Projev aplikace digestátu při pěstování konzumních brambor
  Etapa: Magisterská
  Popis zadání:

  doc. Ing. Jiří Diviš, CSc.

 • Název: Projev aplikace digestátu při pěstování kukuřice na siláž
  Etapa: Magisterská
  Popis zadání:

  doc. Ing. Jiří Diviš, CSc.

 • Název: Projev jednorázové a dělené dávky dusíku u konzumních brambor
  Etapa: Magisterská
  Popis zadání:

  doc. Ing. Jiří Diviš, CSc.

 • Název: Projev přihnojení pevným a kapalným dusíkatým hnojivem u konzumních brambor
  Etapa: Magisterská
  Popis zadání:

  doc. Ing. Jiří Diviš, CSc.

 • Název: Projev přihnojení pevným a kapalným dusíkatým hnojivem u silážní kukuřice
  Etapa: Magisterská
  Popis zadání:

  doc. Ing. Jiří Diviš, CSc.

 • Název: Reakce vybraných odrůd brambor na aplikaci minerálního hnojiva EkoStone
  Etapa: Magisterská
  Popis zadání:

  doc. Ing. Jiří Diviš, CSc.

 • Název: Šlechtění řepky na odolnost ke stresu
  Etapa: Magisterská
  Popis zadání:

  techniky RT-PCR, fenotypizace rostlin

   

  prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D.

  Ing. Irena Jelínková

  Ing. Eva Jozová

 • Název: Sledování výskytu plevelů v pícních porostech a jejich vlivu na tvorbu výnosu
  Etapa: Magisterská
  Popis zadání:

  Ing. Milan Kobes, Ph.D.

 • Název: Smyslové hodnocení vybraných skupin konzumních odrůd brambor
  Etapa: Magisterská
  Popis zadání:

  Ing. Veronika Bártová

 • Název: Studium alelopatických účinků saturejky
  Etapa: Magisterská
  Popis zadání:

  experiment

   

  doc. Ing. Jana Pexová Kalinová, Ph.D.

 • Název: Studium biologických vlastností konopí setého (Cannabis sativa)
  Etapa: Magisterská
  Popis zadání:

  experiment

   

  doc. Ing. Jana Pexová Kalinová, Ph.D.

 • Název: Studium genů spojených s biotickým/abiotickým stresem u řepky
  Etapa: Magisterská
  Popis zadání:

  prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D.

  Ing. Irena Jelínková

  Ing. Eva Jozová

 • Název: Studium klíčivosti a vzcházivosti semen pseudocereálií
  Etapa: Magisterská
  Popis zadání:

  experiment

   

  doc. Ing. Jana Pexová Kalinová, Ph.D.

 • Název: Studium příjmu vody u semen řepky ovlivněných plazmatem
  Etapa: Magisterská
  Popis zadání:

  prof. Ing. Vladisalv Čurn, Ph.D.

  Ing. Irena Jelínková

  Ing. Eva Jozová

 • Název: Studium výskytu entomopoxviru u lýkožrouta smrkového
  Etapa: Magisterská
  Popis zadání:

  Mgr. Tomáš Tonka, Ph.D.

 • Název: Tvorba výnosu nahých a pluchatých odrůd ječmene
  Etapa: Magisterská
  Popis zadání:

  Ing. Zdeněk Štěrba, Ph.D.

 • Název: Vliv esterifikace proteinů hlíz bramboru (Solanum tuberosum L.) na změnu jejich vlastností
  Etapa: Magisterská
  Popis zadání:

  experiment

   

  doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.

 • Název: Vliv hnojení N na výnos škrobu a bílkovin u brambor pro výrobu škrobu
  Etapa: Magisterská
  Popis zadání:

  experiment

   

  doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.

 • Název: Vliv hnojení na pícninářskou hodnotu, druhovou diverzitu a produkční schopnost vybraných travních porostů
  Etapa: Magisterská
  Popis zadání:

  literární rešerše + vlastní sledování

   

  Ing. Milan Kobes, Ph.D.

 • Název: Vliv intenzity pastvy na pícninářskou hodnotu a produkci biomasy travního porostu
  Etapa: Magisterská
  Popis zadání:

  literární rešerše + vlastní sledování

   

  Ing. Milan Kobes, Ph.D.

 • Název: Vliv nadměrného hnojení na výskyt endofytních hub (půdních mikroorganizmů, entomopatogenních hub, diverzitu bezobratlých)
  Etapa: Magisterská
  Popis zadání:

  Mgr. Tomáš Tonka, Ph.D.

 • Název: Vliv podílu vybraných druhů jetelovin a bylin na senzorické vlastnosti konzervované píce
  Etapa: Magisterská
  Popis zadání:

  literární rešerše + vlastní sledování

   

  Ing. Milan Kobes, Ph.D.

 • Název: Vliv posklizňového ošetření a zpracování na obsah flavanoidů v pseudocereáliích
  Etapa: Magisterská
  Popis zadání:

  literární rešerše

   

  doc. Ing. Jana Pexová Kalinová, Ph.D.

 • Název: Vliv prvního termínu ošetření brambor na průběh infekce plísní bramboru
  Etapa: Magisterská
  Popis zadání:

  doc. Ing. Jiří Diviš, CSc.

 • Název: Vliv vybraných druhů jetelovin a bylin na příjem píce
  Etapa: Magisterská
  Popis zadání:

  literární rešerše + vlastní sledování

   

  Ing. Milan Kobes, Ph.D.

 • Název: Vliv zatížení pastviny na porostovou skladbu a půdní prostředí
  Etapa: Magisterská
  Popis zadání:

  Ing. Milan Kobes, Ph.D.

 • Název: Vliv zatížení pastviny na porostovou skladbu a půdní prostředí
  Etapa: Magisterská
  Popis zadání:

  Ing. Milan Kobes, Ph.D.

 • Název: Volné téma dle zájmu studentů
  Etapa: Magisterská
  Popis zadání:

  Mgr. Tomáš Tonka, Ph.D.

 • Název: Význam a pěstování starých odrůd ovocných dřevin ve vymezeném území
  Etapa: Magisterská
  Popis zadání:

  prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D.

  Ing. Irena Jelínková

  Ing. Eva Jozová

 • Název: Zhodnocení výnosu bulev u obsahového a výnosového typu odrůdy krmné řepy
  Etapa: Magisterská
  Popis zadání:

  doc. Ing. Jiří Diviš, CSc.

Disertační práce

V této části nejsou vypsána žádná témata.

© ZF JU, České Budějovice