Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Biotechnologické centrum 

Výuka

Speciální genetika rostlin

Obor: Zemědělské biotechnologie Mgr. (Magisterský obor)
Ročník: 2.
Semestr: Zimní
Přednášející: prof. Inf. Vladislav Čurn, Ph.D.
Anotace:

Cílem předmětu je rozšířit základy obecné genetiky o speciální genetiku rostlin, aby byl získán teoretický základ pro předmět šlechtění, pěstování rostlin, ochranu rostlin a další předměty specializace Fyto a Genové inženýrství a šlechtění rostlin.Mutace genové, chromozómové a genomové u rostlin, řízení mutačního procesu a využití indukované mutageneze ve šlechtění rostlin. Genetické aspekty základních principů a způsobů začlenění genetické informace do cizího druhu. Somatická hybridizace - protoplastové kultury, somaklonální variabilita rostlin a mutageneze. Genetika izoenzymů, bílkovinných markerů a markerů DNA u rostlin. Genetika explantátových kultur in vitro. Speciální genetika pšenice, ječmene, ovsa, žita a tritikale. Speciální genetika kukuřice, cukrové řepy a slunečnice roční. Speciální genetika řepky olejné a lnu. Speciální genetika brambor a vybraných luskovin. Speciální genetika vojtěšky seté a jetele lučního.

Popis:

Cílem předmětu je rozšířit základy obecné genetiky o speciální genetiku rostlin, aby byl získán teoretický základ pro předmět šlechtění, pěstování rostlin, ochranu rostlin a další předměty specializace Fyto a Genové inženýrství a šlechtění rostlin.Mutace genové, chromozómové a genomové u rostlin, řízení mutačního procesu a využití indukované mutageneze ve šlechtění rostlin. Genetické aspekty základních principů a způsobů začlenění genetické informace do cizího druhu. Somatická hybridizace - protoplastové kultury, somaklonální variabilita rostlin a mutageneze. Genetika izoenzymů, bílkovinných markerů a markerů DNA u rostlin. Genetika explantátových kultur in vitro. Speciální genetika pšenice, ječmene, ovsa, žita a tritikale. Speciální genetika kukuřice, cukrové řepy a slunečnice roční. Speciální genetika řepky olejné a lnu. Speciální genetika brambor a vybraných luskovin. Speciální genetika vojtěšky seté a jetele lučního.

Sylabus:

1. Molekulární podstata mutací, indukované mutace, jejich praktické aplikace.

2. Řízení mutačního procesu a využití indukované mutageneze ve šlechtění rostlin.

3. Změny ve struktuře chromozómů a změny vpočtu chromozómů.

4. Základní principy a způsoby začlenění genetické informace do cizího druhu.

5. Somatická hybridizace - protoplastové kultury.

6. Somaklonální variabilita rostlin a mutageneze.

7. Genetika izoenzymů a bílkovinných markerů

8. Genetika DNA markerů u rostlin.

9. Genetika rostlinných explantátových kultur in vitro.

10. Speciální genetika pšenice a ječmene.

11. Speciální genetika ovsa, žita a tritikale.

12. Speciální genetika kukuřice, cukrové řepy a slunečnice roční.

13. Speciální genetika řepky olejné a lnu

14. Speciální genetika brambor a vybraných luskovin.

15. Speciální genetika vojtěšky seté a jetele lučního.

Doporučená literatura:

Sáková, L., Čurn, V.: Speciální genetika rostlin. České Budějovice, ZF JU 1995, 83 s.

Watson, J.D., Tootze, J., Kurtz, D.T.: Rekombinantní DNA. Praha, Academia 1988, 293 s.

Weaner, R.F., Hedrick, P.W.: Basic Genetics. Raleigh, Wm C. Brown Publishers 1991, 507 s.

Alberts B. a kol. (2005): Základy buněčné biologie. Espero Publishing, 2. vyd., 740 s.

Reece R.J. (2004): Analysis of genes and genomes. Wiley Publ., 470s.

Mazura I. a kol. (2001): Speciální metody molekulární biologie. Karolinum, UK Praha, 101 s.

Soubory ke stažení:

← Zpět na přehled výuky

© ZF JU, České Budějovice