Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Biotechnologické centrum 

Výuka

Genetika a šlechtění rostlin

Obor: Zemědělské biotechnologie Mgr. (Magisterský obor)
Ročník: 1.
Semestr: Zimní
Přednášející: prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D.
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit posluchače s problematikou speciální genetiky rostlin a poskytnout teoretické základy šlechtění rostlin, včetně jejich aplikace v procesu šlechtění zemědělských plodin. Mutace genové, chromozómové a genomové u rostlin, řízení mutačního procesu a využití indukované mutageneze ve šlechtění rostlin. Vzdálená hybridizace, sterilita a autoinkompatibilita. Genetika kvantitativních znaků a genetika rostlinných populací. Genetika izoenzymů, bílkovinných markerů a markerů DNA u rostlin. Definice a úkoly šlechtění. Původ kulturních rostlin, genová centra. Genetické zdroje, genové banky. Odrůda, genetická struktura. Šlechtitelské cíle. Šlechtitelské metody tradiční (výběr, křížení, heterozní šlechtění, mutační a polyploidní šlechtění) a netradiční (in vitro, transgenoze). Šlechtitelské výběrové postupy, technika šlechtitelské práce, dokumentace. Registrace nových odrůd, legislativa.

 

Popis:

-

Sylabus:

-

Doporučená literatura:

Sáková, L., Čurn, V.: Speciální genetika rostlin. České Budějovice, ZF JU 1995,  83 s.

Watson, J.D., Tootze, J., Kurtz, D.T.: Rekombinantní DNA. Praha,  Academia 1988,  293 s.

Weaner, R.F., Hedrick, P.W.: Basic Genetics. Raleigh, Wm C. Brown Publishers 1991, 507 s.

Graman, J., Čurn, V.: Šlechtění rostlin (obecná část). České Budějovice, ZF JU 1998, 133 s.

Chloupek, O.: Genetická diverzita, šlechtění a semenářství. Praha, Academia  2008, 350 s.

Ondřej M., Drobník J. : Transgenoze rostlin, Academia Praha, 2002, 316 s.

 

 

Soubory ke stažení: Žádné soubory nejsou nahrané

← Zpět na přehled výuky

© ZF JU, České Budějovice