Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Biotechnologické centrum 

Výuka

Rostlinné biotechnologie

Obor: Zemědělské biotechnologie Mgr. (Magisterský obor)
Ročník: 2.
Semestr: Zimní
Přednášející: prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D.
Anotace:

Cílem předmětu je zvládnout  základy molekulární biologie tak, aby byl získán předpoklad pro další navazující  předměty specializace Genové inženýrství a šlechtění rostlin.Chemické komponenty nukleových kyselin, cukerné složky, báze, nukleozidy, nukleotidy. Deoxyribonukleové kyseliny, chemická struktura, nadšroubovicové stavy. Ribonukleové kyseliny. Biosyntéza RNA, transkripční jednotka, promotory a jejich stavba, transkripční počátek, terminátory, mono- a polycistronické jednotky. Transkripční aparát posttranskripční úpravy. Biosyntéza bílkovin, genetický kód, iniciační, terminační kodony, modifikované nukleozidy v antikodonové smyčce, supresory, ORF, univerzálnost kódu. Translační aparát. Biosyntéza DNA, replikační jednotky, replikační aparát, Okazakiho fragmenty, DNA-polymerázy. Regulační mechanismy, regulační geny a jejich produkty, pozitivní a negativní regulace, aktivace a represe. Regulace na posttranskripční, translační, posttranslační úrovni, způsoby regulace.

 

Popis:

-

Sylabus:

-

Doporučená literatura:

Čurn V., Sáková L. : Molekulární biologie. ZF JU 1998, 130 s.

Rosypal, S. : Úvod  do molekulární  biologie I-IV.  3. rozšířené vydání, Brno, náklad vlastní 2002. 320 s.

Mazura I. a kol. (2001): Speciální metody molekulární biologie. Karolinum, UK Praha, 101 s.

Ondřej M., Drobník J. : Transgenoze rostlin, Academia Praha, 2002, 316 s.

Alberts B. a kol. (2005): Základy buněčné biologie. Espero Publishing, 2. vyd., 740 s.

Reece R.J. (2004): Analysis of genes and genomes. Wiley Publ., 470s.

Darnell, J. a kol. : Molecular Cell Biology. New York,  Sci. Am. Books 1990, 930 s.

 

Lewin, B. : Genes VI. Oxford,  Univ. Press 1997, 990 s.

Stryer,  L. a kol. : Biochemistry.  New York, W. H. Freeman and Co. 1995, 1085 s.

Primrose,  S. B. : Molecular Biotechnology.  Oxford, Blackwell Sci.  Publ.  1991, 196 s.

Watson,  J. D. a kol. : Rekombinantní DNA.  Praha, Academia 1988, 292 s.

Sambrook,  J.  a kol.: Molecular cloning.  New York,CSHL  Press  2001, 1950 s.

EAMOS - Čurn V. - Metody genového inženýrství, 2004. http://home.zf.jcu.cz/public/departments/kpc/eamos/

 

 

 

Soubory ke stažení: Žádné soubory nejsou nahrané

← Zpět na přehled výuky

© ZF JU, České Budějovice