Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Biotechnologické centrum 

Výuka

Semenářství

Obor: Zemědělské biotechnologie Mgr. (Magisterský obor)
Ročník: 2.
Semestr: Zimní
Přednášející: prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D.
Anotace:

Cílem předmětu je poskytnout teoretické základy produkce kvalitního osiva a sadby, včetně praktických zásad a postupů množení osiv a sadby.Úkoly semenářství, organizace v ČR. Historický vývoj. Odrůda - vyšlechtění odrůdy, genetická struktura, množitelnost a udržování odrůdy. Biologická a semenářská hodnota osiva a sadby. Semenářský ideotyp a modifikace. Agrotechnické zásady produkce osiv a sadby. Posklizňové ošetření a předseťová úprava a příprava osiv a sadby. Semenářská kontrola, uznávání množitelských porostů a vzorků osiv a sadby. Balení, adjustace, skladování osiva a sadby. Genetické a molekulární metody v semenářství, umělá semena. Obchodování s osivem a sadbou, platná legislativa. Mezinárodní semenářské organizace.

 

Popis:

-

Sylabus:

-

Doporučená literatura:

Graman, J. a  kol. : Semenářství. České  Budějovice, ZF JU 1999, 180 s.

Houba M., Hosnedl V. Osivo a sadba. Nakl. M. Sedláček, Praha, 2002.

Chloupek O. Genetická diverzita, šlechtění a semenářství. Academia Prahy, 2008.

Linskens, H. F., Jackson, J. F. : Seed Analysis. Berlin,  Springer Verlag 1992, 380 s.

Zákon  č. 92/1996 Sb. a novelizace v Zákoně č. 357/99 Sb.

 

Soubory ke stažení: Žádné soubory nejsou nahrané

← Zpět na přehled výuky

© ZF JU, České Budějovice