Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Biotechnologické centrum 

Výuka

Speciální šlechtění rostlin I

Obor: Zemědělské biotechnologie Mgr. (Magisterský obor)
Ročník: 1.
Semestr: Zimní
Přednášející: prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D.
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit s úkoly a šlechtitelským řešením cílů vhodnými šlechtitelskými metodami a postupy u hlavních zemědělských a zahradních plodin.

Úkoly a historický vývoj šlechtěných plodin. Systematické třídění. Cytologie, genetika, biologie rozmnožování a vývoje. Šlechtitelské cíle, řešení cílů. Metody šlechtění, včetně nekonvenčních, výběrové postupy, metody prověrek a rozbor sortimentu: obilovin (pšenice, žito, triticale, ječmen a oves), luskovin (hrách, peluška, čočka, fazol, bob, vikve, soja), olejnin (řepka, mák), technických plodin (len, chmel) a  semenných okopanin (řepy cukrové a krmné).

 

Popis:

-

Sylabus:

-

Doporučená literatura:

Graman, J. : Šlechtění zemědělských plodin. České Budějovice, ZF JU 1995, 130 s.

Graman, J. : Šlechtění zemědělských plodin (Pícniny). České Budějovice, ZF JU 1991,  84 s.

Graman J., Čurn V. : Šlechtění zemědělských plodin (obiloviny, luskoviny), ZF JU 1998, 194s.

Chloupek, O.: Genetická diverzita, šlechtění a semenářství. Praha, Academia  2008, 350 s.

 

Hoffmann, W. et al.: Lehrbuch der Pflanzenzüchtung  landwirtschaft. Kulturpflanzen, B. 2. Berlin, Hamburg,  Paul Parey  1985, 450 s.

Boháč, J. a  kol.: Špeciálné šlachtěnia polńohospodárských plodin II. vydanie. Nitra, ES  VSP 1990, 270 s.

 

 

Soubory ke stažení: Žádné soubory nejsou nahrané

← Zpět na přehled výuky

© ZF JU, České Budějovice