Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Biotechnologické centrum 

Výuka

Rezistence a rezistentní šlechtění

Obor: Zemědělské biotechnologie Mgr. (Magisterský obor)
Ročník: 1.
Semestr: Letní
Přednášející: prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D.
Anotace:

Cílem předmětu je objasnění různých aspektů jevu rezistence, systemické indukované rezistence, a možnosti šlechtění rostlin na rezistenci vůči biotickým a abiotickým faktorům.Definice termínu rezistence, klasifikace rezistence. Příčiny a mechanismy vzniku rezistence škůdců k zoocidům. Příčiny a mechanismy vzniku rezistence fytopatogenních mikroorganismů k pesticidům. Druhy dědičně založené rezistence, oligogenní a polygenní rezistence. Vertikální a horizontální rezistence, specifická a nespecifická rezistence, pseudorezistence, tolerance. Systemická indukovaná rezistence - definice, biochemická podstata SIR. Metody navození SIR, detekce, hodnocení a perzistence stavu indukované rezistence. Cíle rezistentního šlechtění, metody a strategie v rezistentním šlechtění. Šlechtění na oligogenní a polygenní odolnost. Genetické zdroje rezistence. Strategie šlechtění na odolnost vůči virovým chorobám. Strategie šlechtění na odolnost vůči bakteriálním chorobám. Strategie šlechtění na odolnost vůči houbovým chorobám. Šlechtění na odolnost vůči škůdcům. Biotechnologické přístupy v rezistentním šlechtění. Využití technik rekombinantní DNA v rezistentním šlechtění.

Popis:

Cílem předmětu je objasnění různých aspektů jevu rezistence, systemické indukované rezistence, a možnosti šlechtění rostlin na rezistenci vůči biotickým a abiotickým faktorům.Definice termínu rezistence, klasifikace rezistence. Příčiny a mechanismy vzniku rezistence škůdců k zoocidům. Příčiny a mechanismy vzniku rezistence fytopatogenních mikroorganismů k pesticidům. Druhy dědičně založené rezistence, oligogenní a polygenní rezistence. Vertikální a horizontální rezistence, specifická a nespecifická rezistence, pseudorezistence, tolerance. Systemická indukovaná rezistence - definice, biochemická podstata SIR. Metody navození SIR, detekce, hodnocení a perzistence stavu indukované rezistence. Cíle rezistentního šlechtění, metody a strategie v rezistentním šlechtění. Šlechtění na oligogenní a polygenní odolnost. Genetické zdroje rezistence. Strategie šlechtění na odolnost vůči virovým chorobám. Strategie šlechtění na odolnost vůči bakteriálním chorobám. Strategie šlechtění na odolnost vůči houbovým chorobám. Šlechtění na odolnost vůči škůdcům. Biotechnologické přístupy v rezistentním šlechtění. Využití technik rekombinantní DNA v rezistentním šlechtění.

Sylabus:

1.Definice poslání a úkoly šlechtění rostlin. Historický vývoj.

2.Genetická diverzita, genetické zdroje rezistence. Odrůda.

3.Šlechtitelské cíle. Šlechtění na rezistenci k chorobám a škůdcům.

4.Šlechtitelské metody. Výběr, kombinační křížení, hybridní a polyploidní šlechtění.

5.Zpětné křížení, možnosti a výsledky využití v rezistentním šlechtění.

6.Vzdálené křížení, možnosti a výsledky využití v rezistentním šlechtění.

7.Využívání mutací a polyploidie ve šlechtění. Uplatnění metod in vitro ve šlechtění rostlin.

8.GMO a rezistentní šlechtění, principy a metody transgenoze, typy transgenů. Legislativní otázky pěstování GMO plodin.

9.Typy rezistence. Definice termínu rezistence, klasifikace rezistence.

10.Druhy dědičně založené rezistence, oligogenní a polygenní rezistence. Vertikální a horizontální rezistence, specifická a nespecifická rezistence, pseudorezistence, tolerance.

11.Systemická indukovaná rezistence

12.Markery vrezistentním šlechtění.

13.Příčiny a mechanismy vzniku rezistence škůdců k zoocidům.

14.Příčiny a mechanismy vzniku rezistence fytopatogenních mikroorganismů k pesticidům.

Doporučená literatura:

Boháč J.: Šlachtenie rastlín, Príroda Bratislava, 1990

Rod J.: Šlechtění rostlin, SZN, Praha, 1982

Graman, J., Čurn,V.: Šlechtění rostlin (obecná část). České Budějovice, ZF JU 1998, 133 s.

Gurr, S. J. a kol.: Molecular Plant Pathology. Oxford, IRL Press 1992, 430 s.

Sáková, L., Čurn, V.: Speciální genetika rostlin. České Budějovice, ZF JU 1995, 83 s.

Chloupek, O.: Genetická diverzita, šlechtění a semenářství. Praha, Academia 2008, 350 s.

Graman, J. : Šlechtění zemědělských plodin. České Budějovice, ZF JU 1995, 130 s.

Graman, J. : Šlechtění zemědělských plodin (Pícniny). České Budějovice, ZF JU 1991, 84 s.

Graman J., Čurn V. : Šlechtění zemědělských plodin (obiloviny, luskoviny), ZF JU 1998, 194s.

Graman J., Čurn V.: Semenářství. Skripta, České Budějovice, ZF JU, 1999, 120 s.

Soubory ke stažení: Žádné soubory nejsou nahrané

← Zpět na přehled výuky

© ZF JU, České Budějovice